Miksi Heeros?

Kestävän kehityksen ratkaisu

Sähköisen taloushallinnon keskeinen elementti on verkkolaskutus, jonka käyttöönotto pienentää yritysten ja yhteisöjen laskujen käsittelyn hiilijalanjälkeä jopa neljäsosaan paperilaskutukseen verrattuna.

Säästöt syntyvät monesta asiasta. Näitä ovat mm. paperin käytön väheneminen, työnteon tehostuminen ja turhan liikkumisen poistuminen, kun järjestelmien käyttö ei ole enää sidoksissa aikaan ja paikkaan. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa toimintojen virtaviivaistamisen monessa osassa toimintoketjua. Hyödyt eivät rajoitu itse laskutukseen vaan ne tulevat mm. kierrätyksessä, automatisoidussa kirjanpidossa ja sähköisessä arkistoinnissa.

Paitsi että sähköinen taloushallinto on ympäristöystävällistä, parantaa se samalla yrityksen toimintaedellytyksiä, joustavuutta, yrityskuvaa ja kannattavuutta.

Me Heeroksella pyrimme aina huomioimaan kestävän kehityksen vaatimukset omien tuotteidemme kehityksessä ja muussakin toiminnassa. Paperin käyttö on minimoitu ja mietimme tarkkaan, milloin kannattaa fyysisesti liikkua. Mm. kommunikointi toimipisteiden välillä suoritetaan pääasiassa videoneuvotteluin. Joka vuosi valitsemme lisäksi jonkin ympäristöä edistävän avustuskohteen.

Jokaista uutta asiakasyritystä tai yhteisöä kohden Heeros kustantaa 10 puun istuttamisen. Toivotamme kaikki asiakkaamme mukaan rakentamaan kestävän kehityksen Suomea!

Lähteet:
Finanssialan keskusliitto

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn