Askarruttavatko nämä asiat tulorekisterissä myös sinua?

Askarruttavatko nämä asiat tulorekisterissä myös sinua?

1.11.2018

Suuressa osassa Suomea on saatu jo ensimmäiset lumipisarat maahan, joten väistämättä talvi lähenee ja niin myös vuodenvaihde. Ensimmäinen asia, joka palkka-ammattilaiselle tulee mieleen vuodenvaihteesta, on tulorekisteri. Kysyimme asiakkailtamme heidän valmistautumisestaan tulorekisteriin ja vain noin 10 % kertoi tietävänsä siitä jo paljon. Yli 80 % sen sijaan vastasi olevansa perehtynyt vain vähän. Tulorekisteri herättää paljon tunteita, ajatuksia ja etenkin kysymyksiä. Päätinkin koostaa myös sinun avuksesi asioita, jotka tuntuvat tulorekisterissä useimmiten askarruttavan asiakkaidemme mieltä.

Miten tulorekisteri vaikuttaa verokorttien käsittelyyn?

Kysymyksistä suosituin koskee verokortteja. Verokorttien osalta asiakkaitamme mietityttää tulorekisterin rooli verokorttitietojen ylläpitämisessä, ja usein pohditaankin, tapahtuvatko verokorttien suorasiirtopyynnöt ja ennakonpidätysprosenttien päivitykset jatkossa suoraan tulorekisterin rajapinnan kautta.

Tulorekisteri ei tuo muutoksia verokorttitietojen siirtoon, vaan verokorttien suorasiirtopyyntö tehdään kuten aiemminkin. Tulorekisteriä ei myöskään tulla käyttämään rajapintana muutosverokorttien prosenttien päivittämiseen, vaan palkansaajan on itse huolehdittava veroprosenttinsa ajanmukaisuudesta.

Vuodenvaihteessa tulee kuitenkin muutos verokortteihin, sillä palkkakauden tuloraja -valinta eli niin sanottu vaihtoehto A poistuu. Ellei palkansaaja ole toimittanut muutosverokorttia vuodelle 2019, niin tammikuussa käytetään vielä vuoden 2018 mukaisia verokortteja.

Kaikki uudet 2019 vuotta koskevat kortit ovat vuositulollisia, jolloin työnantaja seuraa verokortin tulorajaa. Mikäli tuloraja ylittyy, käytetään lisäprosenttia. Tulorajassa on otettava huomioon kuitenkin kaikki saman työnantajan maksamat suoritukset verokortin voimassaoloajalta. Pelkkä verokortin esittäminen riittää, joten palkansaaja voi käyttää samaa verokorttia useilla työnantajilla – tässä palkansaajan oma vastuu veroprosentin ja tulorajan ylläpitämisessä korostuu entisestään.

Ilmoitetaanko palkkaennakot tulorekisteriin?

Myös palkkaennakoiden käsittelyyn kaivataan neuvoja. Moni miettii edelleen pitääkö palkkaennakot ilmoittaa tulorekisteriin, mikäli niistä ei pidätetä ennakonpidätystä.

Todettakoon ensimmäisenä, että tulorekisteri ei varsinaisesti tuo muutosta palkkaennakoiden käsittelyyn. Verohallinnon ohjeistus on jo ennen tulorekisteriä ollut, että ennakonpidätys on toimitettava aina silloin kun suoritus, tässä tapauksessa palkkaennakko, on tulonsaajalle maksettu. Palkkaennakosta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivänä. Kun palkkaennakko vähennetään, se vähennetään bruttopalkasta.

Suorituksen maksajat vastaavat viime kädessä itse siitä, millä tavoin he käsittelevät mahdollisia palkkaennakoita omissa järjestelmissään ja, että tämä menettely on lain ja viranomaisten voimassa olevien ohjeiden mukainen. Monet ovat toistaiseksi maksaneet palkkaennakot nettopalkkana, mutta tulorekisterin myötä on syntynyt tahtotila muuttaa käytäntö verottajan ohjeistusta vastaavaksi. Vinkkinä voisi sanoa, että olemassa olevaa Palkkaennakko-palkkalajia ei kannata mennä muokkaamaan, vaan muutosta varten on hyvä perustaa uudet palkkalajit sekä palkkaennakon maksua että sen vähennystä varten. Näin tapahtumat kirjautuvat oikein tulorekisteriin.

Miten työnantajasuoritukset toimitetaan jatkossa verohallinnolle?

Tulorekisterin myötä yksi mieltä askarruttava asia on työnantajasuoritustietojen toimittaminen ja työnantajasuoritusten maksaminen verohallinnolle. Usein kysytäänkin, toimitetaanko työnantajasuoritustiedot verohallinnolle vielä vanhaa tapaa hyödyntäen, vai toimitetaanko niitä enää lainkaan, sekä muuttuuko maksuaikataulu.

Verohallinnon osalta oma-aloitteisten verojen ilmoitus, eli niin sanottu työnantajasuoritusten ilmoitus, poistuu niiden tietojen osalta, jotka jatkossa ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksilta tai työnantajan erillisilmoituksilta. Palkkatietoilmoitus annetaan palkkakausittain, ja työnantajan erillisilmoitus kuukausittain.

Tulorekisteri korvaa työnantajasuoritustietojen lisäksi muun muassa muiden oma-aloitteisten verojen tiedoista verolajin 25, jolla ilmoitetaan työkorvaus. Maksamisen määräajat sekä menettelyt säilyvät ennallaan, joten esimerkiksi työnantajamaksut tilitetään Verohallinnolle nykyisten eräpäiväkäytäntöjen mukaisesti.

Yhteistyöllä tehokkaampaa palkanlaskentaa

Heeroksella olemme vastanneet asiakkaidemme kysymyksiin monissa kanavissa – etenkin workshopeissa, koulutuksissa ja palvelupyyntöjen avulla. Meille on tärkeää kuulla kysymyksesi, koska se auttaa meitä monin tavoin – kenties ohjaa parantamaan ohjeistusta tai tuottamaan usein kysytyn kysymyksen, tai jopa vaikuttaa itse tuotteeseemme. Toivottavasti tämän tekstin luettuasi mielesi keveni ainakin yhden kysymyksen verran. Jutellaan lisää workshopeissamme ja tehdään yhdessä palkanlaskennastanne tehokkaampaa!

Maria Montonen
Sovellusasiantuntija
Heeros Oyj