<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=398868563803133&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppy Econetista Heerokseen on helppoa

Hyppy Econetista Heerokseen on helppoa

29.5.2018

Monet tilitoimistot miettivät mitä tehdä, kun Visma Econet -ohjelmistojen ylläpitosopimus päättyy 31.12.2018. Mihin järjestelmään kannattaisi vaihtaa ja miten homman saisi vietyä läpi mahdollisimman kivuttomasti?

Itse teen Tilitoimisto Tili-Seno Oy:ssa juuri tällä hetkellä asiakkaiden siirtoa Econetista muihin järjestelmiin ja siirtotyö etenee hienosti. Homma lähti liikkeelle siitä, että arvioimme asiakaskohtaisesti mikä järjestelmä sopii parhaiten Econet-ohjelmistoa käyttäneen yrityksen uudeksi järjestelmäksi. Jos asiakkaan palvelut oli aikaisemmin toteutettu perinteisen kirjanpidon työkaluin, siirrämme heitä nyt Heeroksen ohella Visman Fivaldiin. Sähköistä taloushallintoa priorisoivat asiakkaat taas siirrämme poikkeuksetta Heerokseen.

Vaatiiko siirto valmistelua tilitoimistolta?
Ohjelmiston vaihtamisessa tilikartta on keskeisessä roolissa ja juuri se vaikuttaa työn määrään. Siirron alkuvaiheessa listaamme kaikki asiakkaan tilit ja luomme vastaavuuden uuteen ohjelmistoon. Tämän hetkisessä siirtotyössä aikaa onkin mennyt hieman enemmän, koska meillä ei ole ollut käytössä Liikekirjurin tilikarttaa, joka uusissa ohjelmissa on käytössä. Asiakkaan suuntaanhan tämä ei näy mitenkään, vaan me ja Heeroksen ihmiset hoidamme homman ja asiakkaan taloushallinto toimii koko ajan normaalisti.

Onko siirto riski asiakkaalle?
Heeroksella on kehitetty työkaluja, jotka helpottavat ohjelmiston vaihtoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähetämme Heerokselle kootun tili- ja tietopaketin, jonka jälkeen Heeros suorittaa siirron. Ohjelmiston vaihto etenee siis askel kerrallaan, eikä ole ainakaan oman kokemukseni mukaan tietoturvariski, sillä kaikki data on koko ajan kahdessa paikassa. Meillä siirtämiseen liittyy myös tietynlainen varmistusprosessi, joten mitään ei pääse katoamaan matkalla. Kun kirjanpitäjä ja ohjelmistotoimittaja tekevät siirtotyön, asiakas ei todennäköisesti huomaa koko asiaa kuin vasta työn valmistuttua. Raportit ovat sen jälkeen ehkä hieman eri näköisiä ja jos siirron yhteydessä lisätään toiminnallisuutta ja otetaan käyttöön uusia ohjelmia, pitää ne luonnollisesti katsoa asiakkaan kanssa yhdessä läpi.

Terveiset kollegoille
Itse olen sitä mieltä, että kun kerran ohjelmistovaihto on pakko tehdä, kannattaa se tehdä ennen kuin on ihan pakko. Esivalmistelut siis kannattaa tehdä huolellisesti, eikä h-hetkeä pidä jättää vuoden loppuun, koska siirtoon menevää aikaa on vaikea arvioida. Ainakin esivalmistelut kannattaa aloittaa ajoissa ja työ laittaa niin sanotusti liikkeelle. Silloin kaikki on helpompaa, eikä siirto aiheuta ylimääräistä stressiä.

Marika Mäntylä
Tili-Seno Oy