Onnistuneen ohjelmistovaihdon askeleet

Onnistuneen ohjelmistovaihdon askeleet

Kun tilitoimistollanne on edessä ohjelmiston vaihto, hoituu se helposti tuotteistetun Siirtopalvelumme avulla. Tarvitset vain nämä  4 ohjelmistovaihdon askelta ja vaihto onnistuu kanssamme vaivattomasti maaliin asti.

Askel 1 – Tarpeet ja suunnitelma

Ohjelmistovaihtopolun ensimmäinen askel alkaa starttipalaverilla. Kartoitamme yhteistyössä tilitoimistonne tarpeet ja päätämme käyttöönotettavat Heeros moduulit sekä miten ja missä aikataulussa asiakasyrityksenne siirretään Heerokseen. Tämän pohjalta laadimme ohjelmistovaihto suunnitelman.

Koska haluamme panostaa palveluun ja tukea asiakkaitamme ohjelmistovaihdossa, nimeämme avuksenne Heerokselta projektipäällikön, tukihenkilön ja kouluttajan sekä sovimme yhteydenpidon helpottamiseksi avainhenkilöt myös tilitoimistostanne. Palaverin lopuksi otamme katsauksen seuraaviin askeliin.

Askel 2 – Kirjanpito-ohjelman koulutus

Ohjelmistovaihdon toinen askel otetaan kouluttautumalla helppokäyttöisen Heerokseen käyttöön. Tilitoimistollenne nimetty kouluttaja opastaa Heeros-käyttäjänne kirjanpito-ohjelman osaajiksi. Peruskoulutuksen kesto on noin ½ - 1 päivää ja se toteutetaan webinaari- eli verkkokoulutuksena ja videoiden avulla. Osallistutte koulutukseen helposti internetin välityksellä, maantieteellisestä sijainnistanne riippumatta. Koulutuksen jälkeen osaatte itsenäisesti perustaa uusia asiakkaita Heeros Kirjanpitoon ja hoitaa päivittäisiä sekä kuukauden vaihteeseen liittyviä töitä.

Askel 3 – Historia- ja vertailutietojen siirto

Kolmas askeleemme vie datasiirron äärelle. Varaamme projektin aikatauluun puoli päivää, jolloin autamme tilitoimistoanne asiakasyritystenne historia- ja vertailutietojen siirrossa. Näin työskentelynne voi jatkua keskeytyksettä ja asiakasyritystenne raportointi säilyy katkeamattomana. Tietojensiirtoprosessi hoituu vaivattomasti yhteistyössä kirjanpitäjienne kanssa ja on asiakasyrityksillenne mahdollisimman huomaamaton.

Tarvittaessa huolehdimme lisäpalveluna myös asiakasyritystenne perustamisesta sekä saldojen ja tapahtumien siirrosta, Tikonista Heeros Kirjanpitoon. Lisäpalveluna tehtäviin töihin annamme mielellämme erillisen tarjouksen.

Askel 4 – Projektin päätös ja katse eteenpäin

Viimeinen ohjelmistovaihdon askeleemme tuo meidät projektin päätöspalaveriin. Projektin etenemistä on seurattu säännöllisesti yhdessä sopimamme aikataulun mukaan, jolloin tilitoimistollenne nimetty vastuuhenkilö on ollut teihin yhteydessä ja varmistanut projektin etenemisen ongelmitta. Ja mikäli haasteita on ilmennyt, on niihin päästy heti pureutumaan kiinni ja auttamaan välittömästi. Lopuksi on kuitenkin projektin päätöksen aika.

Päätöspalaverissamme koostamme yhteen ohjelmistovaihdossa tehdyt asiat sekä suuntaamme katseen tulevaan, miten jatkamme eteenpäin. Ohjelmistovaihdon jälkeen teitä palvelee Heeroksen ammattitaitoinen sovellustuki. Myös lisäkoulutustarpeet, esimerkiksi tilinpäätösasioista, hoituvat helposti webinaarien tai asiakaskohtaisten koulutuspäivien merkeissä. Yhteistyössä pääsemme parhaimpaan tulokseen.

Ohjelmistovaihdon paras aika on juuri nyt!

Heeros_SariEronen

Sari Eronen
Customer Success Manager
Heeros Oyj