Toimiva taloushallinto = toimiva järjestö

Toimiva taloushallinto = toimiva järjestö

Moderni järjestö toimii tehokkaasti jäsenistön etujen mukaisesti. Organisaatio keskittyy, ja pitääkin keskittyä,  ydinasiaan, siihen miksi järjestö on olemassa. Onko se pieni, ehkä jopa ideologinenkin toimija, toimitaanko tietystä sairaudesta kärsivien  ihmisten etujärjestönä vai onko kyseessä kenties katto-organisaatio usealle pienelle järjestölle tai liitolle. Toiminnan on oltava tehokasta ja ketterää joka tapauksessa. Jäseniä ja työntekijöitä liikkuu kentällä, etätyöt yleistyvät ja monikaan ei työskentele pelkästään toimistolla.

Tänä päivänä myös toiminnan rahoitus on tiukempaa ja hankalampaa. Valtio on vähentänyt rahoitusta järjestöille ja yhdistyksille ja kilpailu jäsentenkin euroista on kovaa. Lisäksi valtion ja Veikkauksen rahoituksen raportointi on tiukentunut ja hankkeiden kulujen seurantaan kiinnitetään enemmän huomiota. Tieto hankkeiden kustannuksista on siis oltava helposti ja nopeasti saatavilla.

Mitä tekemistä taloushallinnollla on järjestöjen toiminnan kanssa? Pelkällä ohjelmiston vaihdolla tuskin saadaan haluttuja muutoksia, vaan asia on hyvä miettiä huolella kokonaisuudessaan.

Järjestöjen kanssa paljon työskentelevän yrityksen Avoinen kirjoituksessa todetaan järjestöillä olevan usein vaarana ajautua raskaaseen ohjelmistoprojektiin tai hankkia järjestelmiä joiden integroitavuus on huono. Samassa kirjoituksessa painotetaan myös prosessien uudistamisen merkitystä.

Nykyaikaisilla pilviratkaisuilla voidaan saada helposti aikaan parannusta ja tukea prosessien uudistamiseen. Omasta mielestäni järjestöissä, missä taloushallinto on oikeastaan pelkkä tukiprosessi, helppokäyttöisyyden ja suoraviivaisen käyttöoton merkitys nousee tärkeäksi. Modulaarinen ohjelmisto, jota voidaan käyttää joko kokonaisratkaisuna tai yhdistää jo olemassa oleviin järjestelmiin, kuten jäsenrekisteriin, on järkevä vaihtoehto. Järjestön ei myöskään kannata maksaa ohjelmistostaan liikaa. Heeros on panostanut muun muassa näihin osa-alueisiin ja uskon voivamme auttaa suomalaisia järjestöjä taloushallinnon ratkaisuissa.

 

 

 

 

 

Matti Lattu
Toimitusjohtaja, Heeros Oyj