Ulkoistaa vai sisäistää palkkahallinto - Miksei molempia!

Ulkoistaa vai sisäistää palkkahallinto - Miksei molempia!

Suomessa palkanlaskenta on äärimmilleen vietynä melkoista salatieteen sukuista risukasan tonkimista. Työehtosopimuksia on satoja ja niiden muotoilut saattavat olla epämääräisiä, jolloin lopullista tulkintaa joudutaan usein hakemaan oikeusistuimista. Lait, asetukset ja KiKy-päätökset eivät nekään aina auta selkeyttämään palkkahallintoa. Yrityksen taloushallinnolle on monesti haaste pysyä edes oman toimialansa palkkakiemuroiden pyörteissä.

Palkanlaskenta on taloushallinnon osa, joka usein haluttaisiin ulkoistaa ja näin usein toimitaankin. Ulkoistamisessa on kuitenkin omat haasteensa. Miten saada kaikki palkkatiedot laskentaa varten luotettavasti, oikein ja ajallaan tilitoimistolle? Ulkoistamisesta saattaa seurata myös yrityksen sisällä epätietoisuutta: keneen esimerkiksi otetaan yhteyttä, jos palkkalaskelmassa on jotain epäselvää, tai mistä pyydetään palkkatodistus. Tämän lisäksi voi syntyä huoli ymmärretäänkö ja välitetäänkö oikeasti henkilökunnan palkka-asioista ulkoistettuna.

Ulkoistamisen vastakohdaksi voisi vitsikkääksi väittää sisäistämisen. Palkanlaskennan pilvipalveluilla tavoitetaan ulkoistamisen ja sisäistämisen edut. Iso osa palkkojen käsittelystä voidaan pitää yrityksen omissa käsissä. Palkkoja hoitava henkilö hallinnoi palkkarutiinit ja pystyy hetkessä tulostamaan esimerkiksi palkkatodistuksen sen tarvitsijalle. Työntekijät voivat itse kirjata sähköisesti tuntejaan, lomiaan ja poissaolojaan. Tilitoimisto puolestaan valvoo ja hoitaa sovitulla tavalla erilaiset kirjanpidolliset ja palkkajuridiset asiat. Samalla pilvityökalulla toimittaessa ei erillistä tietojen siirtämistä enää tarvita.

Tilitoimiston on hyvä pohtia käytettäviä sopimus- ja toimintamalleja eli miten tuottaa uuden tyyppisiä asiakkuuksia ja uusia ansaintakeinoja. Jatkossakin tulee varmasti olemaan asiakkaita, jotka haluavat perinteisen täyden palvelun ulkoistamismallin tai haluavat hoitaa kaiken itse. Kuitenkin niiden asiakkaiden määrä kasvaa, jotka haluavat hallinnoida työaikansa ja palkkatietonsa itsenäisesti yhteistyössä asiantuntevan pilvipalveluita tarjoavan tilitoimiston kanssa.

Tiesithän, että paljon käytetty asiantuntija-malli on Heeroksen ePalkat pilvipalvelu, jolla voi helposti ja kustannustehokkaasti toteuttaa yrityksen palkkahallinnon tarpeet. Lue lisää TÄÄLTÄ.

 

Rainer Wallenius
Palkanlaskennan tuotepäällikkö, Heeros Oyj