Verkkolaskustandardi muuttuu 1.4.2020

Verkkolaskustandardi muuttuu 1.4.2020

Me Heeroksella olemme valmistautuneet huhtikuussa 2020 voimaantulevan verkkolaskulain muutoksiin. Uusi EU:n verkkolaskudirektiivi ohjaa yritysten laskutusta sähköiseen muotoon, jonka lisäksi laki edellyttää Finvoice 3.0 formaatin mukaista verkkolaskutusta. Laskuformaatin uudistus tuo muutoksia muun muassa laskujen tietosisältöön sekä esitystapaan.

Ensisijaisesti on tärkeää huomioida, että Suomen valtion taloushallintoa ohjaava Valtiokonttori on linjannut, että 1.4.2020 alkaen valtio vastaanottaa vain verkkolaskuja, jotka täyttävät eurooppalaisen standardin vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli verkkolaskuja lähetetään valtiolle, tulee siirtyä käyttämään uuden verkkolaskustandardin mukaista laskutusta.

Heerosta käyttävänä asiakkaana voit tarkistaa Help Centeristämme minkälaisia toimenpiteitä myyntilaskutukseenne mahdollisesti tarvitaan ja mitä kaikkea muutoksessa tulee huomioida.
Siirry Heeros Help Centeriin TÄÄLTÄ.

 

Vastaako järjestelmänne verkkolaskulain vaatimuksiin?

EU:n verkkolaskudirektiiviin kuuluvan verkkolaskulain mukaan yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa eli verkkolaskuina.

Järjestelmäriippumattoman ratkaisumme avulla ERP:n muodostama laskuaineisto saadaan lain ja säädösten mukaiseksi, ilman että yrityksen ERP-järjestelmään tarvitsee tehdä suuria kustannuksia aiheuttavia ja aikaa vieviä muutoksia.

TUTUSTU HEEROKSEN MYYNTILASKUTUKSEEN >>