Yhdessä tekeminen on tärkeä voimavara jatkuvaan kehittymiseen

Yhdessä tekeminen on tärkeä voimavara jatkuvaan kehittymiseen

14.12.2021

On aika koostaa yhteen vuosi 2021 Heeroksella ja kiittää mahtavasta yhteistyöstä sekä asiakkaitamme että kumppaneitamme.

Pian päättyvä vuosi on näyttänyt meille monet kasvonsa. Tutkimusten mukaan valtaosa yrityksistä paransi tulostaan, vaikka liikevaihdot kääntyivätkin monella laskuun. Niin liiketoiminnassa kuin työyhteisöissä on jouduttu sopeutumaan moniin muutoksiin, mutta toisaalta poikkeustilanne on tarjonnut tilaisuuden uudistaa toimintatapoja ja yrityskulttuuria. Vaikka valtava digitaalinen loikka on mahdollistanut työnteon ilman välitöntä läsnäoloa työpaikoilla, on se samalla haastanut monen mielenterveyden loputtomien etäpalavereiden ja yksintekemisen saralla. Siksi yhdessä tekeminen, myös asiakkaiden ja kumppanien kanssa, on tärkeä voimavara kestävän kehityksen ja onnistumisen tiellä.

Taimer-yritysosto laajentaa Heeroksen palvelutarjontaa

On mahtavaa, että Taimer-yritysoston myötä pystymme entistä kokonaisvaltaisemmin tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaprosessien digitalisoimista. Yhdeltä luukulta tarjottava Taimerin projektinhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä integroituna saumattomasti Heeroksen taloushallintoon ja laskutusprosesseihin, tuo etenkin pk-yrityksille ja tilitoimistoille vaivattoman tavan asiakashallinnan ja prosessien tehokkuuden kehittämiseen.

Yhteistyö ja integraation suunnittelu on jo aloitettu, vaikka uudet Taimer-kollegat liittyvätkin Heeroksen kasvavaan joukkoon ensi vuodesta alkaen. Yhdistymisuutinen puhuttaa ja herättää paljon mielenkiintoa asiakaskunnassamme, onhan meillä tuhansia PSA-liiketoimintasegmentin asiakkaita, jotka käyttävät Heeroksen taloushallintoa. Samaan hengenvetoon voin kuitenkin vakuuttaa, että työ Heeros taloushallinnon kehittämiseksi jatkuu arjessamme kuten tähänkin asti.

Käyttöliittymäuudistukset nostivat Heeros Mobiilin huipulle


Kun listasin tänä vuonna käynnistämiämme projekteja ja toteutettuja uudistuksia, niin aika innostava lista siitä syntyikin. Tekemisemme yhteisinä nimittäjinä ovat olleet automaatio, käyttökokemus ja integraatiot.

Päällimmäisenä nostaisin esiin käyttöliittymäuudistukset, joilla tavoittelemme yhtenäistä Heeros ilmettä ja sujuvaa käytettävyyttä. Uudistus on edennyt jo hyvän matkaa, ja itse pitäisin tämän etapin huippuna Heeros Mobiilin lanseerausta syyskuun lopussa. Yrittäjille suunnattu mobiilisovellus on tuonut taloushallinnon napakasti taskuun, ja sen sujuva käytettävyys vapauttaa yrittäjien aikaa liiketoiminnan parantamiseen.

Valmiita API-rajapintoja nopeuttamaan datasiirtoja


Saumattoman työskentelyn saavuttamiseksi, rakennamme jatkuvasti valmiita integraatioita ja API-rajapintoja eri ohjelmistojen välille. Yksi merkittävimmistä ajansäästäjistä on uusi palkkojen ja kirjanpidon välinen valmis API-rajapinta. Nyt hidas, manuaalinen tiedonsiirto voidaan unohtaa, sillä datan siirto automaattisen rajapinnan avulla palkoista kirjanpitoon ei voisi olla helpompaa. Myös ePalkkojen käyttöliittymän visualisointi yhtenäisellä Heeros-ilmeellä on mahdollistanut palkanlaskijan työhön mielekkäämmän käyttökokemuksen.

Heeroksen lasku-uudistus helpottamaan tilitoimistojen omaa asiakaslaskutusta


Käynnistimme tänä vuonna myös Heeros laskutuksen ja laskutusraportoinnin kehitystyön. Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin etenkin tilitoimistojen asiakaslaskutuksen selkeyttäminen siirtymällä koontilaskutukseen ja palveluiden käyttöraportointiin. Osana asiakaslähtöistä palveluamme hyödynsimme asiakkailtamme saatuja toiveita ja vinkkejä. Nyt laskuissamme on visuaalisesti selkeämpi ilme, minkä lisäksi Heeros tilitoimistojen oma asiakaslaskutus onnistuu aiempaa helpommin.

Uutta teknologiaa ja enemmän automaatiota asiakkaidemme tueksi


Asiakaspalvelun sujuvuus on meille heeroslaisille yksi tärkeimmistä asioista. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin ja monipuolisemmin, lanseerasimme elokuussa uuden automatisoidun tukikanavan, Heeros chatbotin. Nyt asiakkaamme saavat palvelua nopeammin esimerkiksi uusien laskuyhteyksien avaamiseen tai salasanan resetointiin, ja työ pääsee jatkumaan viiveettä. Chatbot vapauttaa meillä myös tuen resursseja, jolloin asiakkaiden haasteellisimpia kysymyksiä päästään ratkomaan nopeammalla aikataululla.

Heeros brändin kirkastamisella kohti tavoitteita

Uuden strategiamme sekä missiomme rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta tueksi, halusimme kirkastaa myös brändikuvaamme. Matkalla kohti selkeää, rohkeaa ja konkreettista brändiä ovat näkyvimpiä uudistuksia tänä vuonna olleet tuotenimiemme selkeytys, harmonisoidumpi käyttökokemus ja esittäytyminen entistä yhtenäisempänä ratkaisuna asiakkaillemme. Lisäksi toimialakohtaisten ratkaisujen tarjoaminen sekä laajan kumppaniverkoston myötä tarjoamamme tuki asiakkaidemme kansainvälistymiseen pitkälle automatisoitujen osto- ja myyntilaskuratkaisujen kautta, ovat vahvistaneet brändikuvaamme.


Kiitos kuluneesta vuodesta ja onnistumisia tulevaan!


Jouluun ja vuoden loppuun on enää muutama päivä ja on aika jälleen kiittää antoisasta yhteistyöstä teidän kanssanne. Kuten elinkeinoelämän luottamus talouteen jatkoi marraskuussa vahvistumistaan, on meidänkin hyvä luottaa tulevaan ja panostaa edelleen uudistumiseen sekä tekemisen laatuun. Nyt ilmassa on kuitenkin jo ripaus jouluntaikaa, joten haluan toivottaa kaikille rentouttavaa yhdessäolon aikaa läheisten ja ystävien kanssa.

Rauhallista joulua ja onnistumisia alkavaan vuoteen!

Mikko_Pilkama_3

Mikko Pilkama
CEO
Heeros Oyj

Tutustu tarkemmin Heeros Roadmapiin ja ota jo ennakkokatsaus tulevan vuoden tuotekehityksen suunnitelmiin TÄÄLTÄ.