Aina Group Oyj

Heeroksen kokonaisratkaisu istuu hyvin myös isonkin yrityksen tarpeisiin

Teimme ison päätöksen, kun Heeroksen taloushallinnon kokonaisratkaisut otettiin vuoden 2017 alusta kaikissa seitsemässä yhtiössämme yhtä aikaisesti käyttöön. Usean palvelutarjoajan ja osittain vanhentuneiden järjestelmien loukusta siirryttiin moderniin ja joustavaan pilvipalveluratkaisuun. Ei enää tarvetta laiteinvestointeihin ja kaikille yhteinen järjestelmä helpottamaan myös konsernin sisäistä yhteistyötä.

Käyttöönotto sujui yllättävän helposti, vaikka mielessä pyöri kaikki katastrofin ainekset. Voiko homma onnistua tiukassa aikataulussa ja kiireiseen tilinpäätösaikaan, kun mukana on monta yritystä ja kaikki käytössä olleet järjestelmät, tilikartat sekä laskentakohteet muuttuvat samanaikaisesti. Kaikki sujui kuitenkin sovitusti ja hyvin aikataulussa. Palveluun räätälöitiin mukaan vielä erityisten laskuaineistojen muuntaminen Heeroksen yhteistyökumppani Liaison Technologiesin toimesta, jolloin lisätarpeisiimme pystyttiin vastaamaan.


Minna Vieru, AinaComin talouspäällikkö

Heeros-järjestelmään siirtyminen on helpottanut rutiinitöiden tekemistä ja tuonut kustannussäästöjä. Lisäksi olemme huomanneet, että Heeros Kirjanpito, joka korvasi usean aiemmin käytössä olleen kirjanpitojärjestelmän sekä Circulan ostoreskontra istuvat hyvin myös isonkin yrityksen tarpeisiin.

Tiivis yhteistyö ja avun saanti koko käyttöönoton ajan nopeutti mielestämme projektin läpivientiä. Käyttökoulutuksella pääsimme tehokkaasti alkuun ja käyttöönoton jälkeen myös Heeroksen tuesta on saanut hyvin apua muun muassa kätevän palvelupyyntölomakkeen kautta.

Aina Group-konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta ja seitsemän eri yhtiötä. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen. Aina Group-konsernin yhtiöissä liikkuu vuositasolla yli 60 000 osto-/myyntilaskua ja Heeros käyttäjiä on jo lähes satakunta.

Minna Vieru
talouspäällikkö
AinaCom Oy

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn