Levi Ski Resort Oy - Ostolaskujen käsittelyaika putosi murto-osaan

Levi Ski Resort Oy - Ostolaskujen käsittelyaika putosi murto-osaan

8.1.2015

Levin hiihtokeskus (Oy Levi Ski Resort Ltd) on käyttänyt Heeroksen sähköisen taloushallinnon ratkaisuja jo vuosia. Käytössä on ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, verkkolaskujen vastaanotto ja lähetys sekä sähköinen arkistointi.

”Olemme hoitaneet Heeroksen järjestelmillä taloushallintoamme pitkään ja ratkaisu on sopinut hyvin tarpeisiimme. Erityisesti sesonkiaikana on laskujen sähköinen käsittely tärkeää, koska silloin on muutenkin kiire, eikä turhiin rutiineihin tai paperien etsimiseen haluaisi käyttää aikaa”, kertoo Levi Ski Resortin talouspäällikkö Juha Palo.

Hiihtokeskus alkoi keskittää ostoja tukkurille vuoden 2011 alusta. Erityisesti ravintolapuolella koettiin ostojen keskittäminen hyödylliseksi. Toiminnan muutosten myötä ilmeni kuitenkin tarvetta tehostaa laskujen käsittelyä entisestään. Tukkuri lähettää laskut kyllä sähköisesti, mutta laskuprosessista puuttui muu lisäautomaatio, helpottamaan monisivuisten ja kohtuullisen usein saapuvien laskujen käsittelyä. Heeros ratkaisi asian yhdessä yhteistyökumppaninsa Liaison Technologies Oy:n kanssa. Nyt laskut esikäsitellään siten, että niihin lisätään tiliöintitiedot Hiihtokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti, ennenkuin ne välitetään kierrätysjärjestelmään. Käytännössä tiliöinnin pohjana on tuoteryhmä ja sitä vastaava kirjanpidon tili. Tarkastajan tehtäväksi jää vain tiliöinnin tarkastaminen laskun kuvan yhteenvetoa vastaan.

”Laskujen esitiliöinnillä käsittelyyn kuluva aika on saatu painettua murto-osaan entisestä. Ennen yhden laskun tarkastukseen ja tiliöintiin kului kymmeniä minuutteja ja lisäksi prosessi oli erittäin virhealtis”, Juha Palo kuvailee. ”Laskimme säästävämme yhden työpäivän verran kuukaudessa pelkästään esitiliöinnin ansiosta. Olemme erittäin tyytyväisiä Heeroksen palvelukykyyn”, Palo jatkaa.

Oy Levi Ski Resort Ltd vastaa Levin rinne- ja reittipalveluista sekä hiihtokoulutoiminnoista. Lisäksi yhtiö harjoittaa välinevuokrausta ja urheilutarvikekauppaa. Tytäryhtiö Oy Levi Restaurants Ltd harjoittaa rinneravintolatoimintaa kuudessa toimipisteessä.