Talousdatalla on yhä suurempi rooli liiketoiminnassa

Paritilit Oy on kasvava tilitoimistoketju, joka panostaa toimitusjohtaja Petri Lindgrenin mukaan yhä vahvemmin asiakkaiden liiketoiminnan kehitystä tukeviin ratkaisuihin.
– Me olemme tuoneet perinteisten tilitoimistopalvelujen rinnalle lakimies- ja talouspäällikköpalvelut, joiden kautta autamme asiakkaita muun muassa rahoitusasioissa. Lisäksi kehitämme liiketoiminnan mallintamiseen liittyvää tuotteistusta, johon Heeroksen Fuusor-raportointi tuo nyt oman hienon lisän.

Fuusorilla huomio oikeisiin asioihin
Räätälöitävällä Fuusor-ohjelmistolla talousalan osaajat voivat luoda erilaisia raportteja liiketoiminnan seurantaan, analysointiin, budjetointiin sekä asiakasviestintään. Raportointiin tarvittavan datan haku voidaan automatisoida useista eri lähteistä, kuten web-rajapinnoista, Excel-tiedostoista ja tietokannoista.
– Jokaisessa yrityksessä on omat merkitykselliset tunnuslukunsa, joita pitää ja kannattaa seurata. Fuusorilla luvuista saadaan tuotettua visuaalisia ja helposti ymmärrettäviä raportteja, jotka antavat hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnan tilanteesta. Yritysten johtotasolla ei kuitenkaan aina ymmärretä talouslukujen yhteyttä toiminnallisesti tärkeisiin asioihin ja tässä Fuusorista on iso apu. Jos raporteissa huomataan mahdollisia poikkeamia tai kiinnostavia trendejä, osataan kysyä miksi näin on ja päästään hakemaan vastaukset syvemmältä lukujen takaa, kertoo Lindgren.

Ohjelma jalostaa ja parantaa kirjanpitoa
Taloushallintoalalla puhutaan paljon siitä, kuinka kirjanpitäjä on hiljalleen muuttumassa liiketoiminnan ymmärtäjäksi ja controlleriksi. Lindgren näkee, että Fuusor vie kehitystä juuri tähän suuntaan.
– Raportointi- ja seurantaohjelma on kirjanpitäjille sekä talousvastuussa oleville työkalu, joka auttaa näkemään mitä vaikutuksia perustyöllä on. Jos raportointijärjestelmään syötetään vääriä lukuja, niin myös tulokset ovat vääriä. Toisaalta raportointi auttaa näkemään poikkeamia ja mikäli niiden taustalla on kirjanpidossa tehty virhe, se on korjattavissa heti. Jos taas kirjanpitäjä on aktiivinen ja haluaa tehokkaasti tukea asiakasta liiketoiminnan kehittämisessä, laadukkaiden raporttien avulla tärkeitä asioita on helppo tuoda esiin ja jopa tulevaa on mahdollista ennustaa entistä tarkemmin.

Datan hyödyntäminen on jokaisen yrityksen etu
Paritilien tavoitteena on hioa omaa tarjontaansa yhä kattavammaksi ja vahvistaa palvelumallia, joka katsoo asiakkaan liiketoimintaa nykyhetkeä pidemmälle. Fuusorin käyttöönotto oli Lindgrenin mukaan yksi iso steppi tavoitetta kohti.
– Me haluamme olla toimisto, joka miettii miten asiakkaalla menee myös ylihuomenna. Aikaisemmin raportointia tehtiin Exceleistä leikkaa-liimaa-menetelmällä ja työ oli melko haastavaa. Nyt perusraportointi pystytään tuottamaan hyvin nopeasti ja myös pitkäaikaisten asiakkaiden historiadata saadaan hyödynnettyä helposti. Sanoisin, että tiedon merkitys tilitoimistojen ja yritysten taloushallinnossa kasvaa kovaa vauhtia ja laadukas raportointi- ja analysointikonsepti antaa myös meille eväät palvella ja osallistua asioiden kehittämiseen entistä paremmin.