Heeros Booster > Sisäisen prosessin parantamisella on työtä tehostavat vaikutukset

Sisäisen prosessin parantamisella on työtä tehostavat vaikutukset

Ähtärin kaupungin tie ei ole ollut helppoa. Kriisikunnaksi luokiteltu kaupunki on kuitenkin sitkeästi tehnyt useita parantavia toimia, joista yhtenä voidaan mainita tytäryhtiöiden kirjanpidon ottaminen osaksi tervehdyttämisohjelmaa. Kun kirjanpidon hoito on yksissä käsissä, saadaan parempi kokonaiskuva siitä, missä mennään. Vaikka Kiinan pandat ovat tuoneet mukavasti tuottoa kaupunkiin, halutaan myös pienistä puroista poimia runsas saalis kaupungin hyvinvointiin. Oli siis Heeros boostauksen aika.

Heeros järjestelmät pyörivät Ähtärin kaupungin taloushallinnon lisäksi myös tytäryhtiöissä Ähtärin Eläinpuisto Oy, Hotelli Mesikämmen Oy, Kiinteistö Ähtärin Vuokratalot Oy sekä Kiinteistö Oy Ouluvesi. Tekijöinä on useita taloushallinnon ammattilaisia, joista kullakin on oma tapansa hoitaa tehtävänsä.

Kartoituksen aikana nousi esiin useita toiveita työskentelyn parantamiseksi. Haluttiin mm. päästä eroon tehottomasta työstä ja saada yhteiset pelisäännöt työskentelyyn, minkä lisäksi raportointiin toivottiin helpotusta. Heeros vastaanotti myös kehitystoiveen saada konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset suoraan Heeroksesta. Toive kirjattiin vietäväksi Heeros tuotekehitystiimin purtavaksi.

Epäselvä prosessi eli epätietoisuus siitä kuka tekee mitä ja milloin, laskee selvästi työtehoa. On siis tärkeää, että koko henkilöstö käyttää työvälineitä samalla tavalla, tietää oman roolinsa ja osaa hyödyntää ohjelman tuoman automaation. Prosessin parantamiseksi päätettiin henkilöstölle järjestää lisää koulutusta ja antaa ohjelmakohtaisia käyttövinkkejä parhaaseen tapaan toimia kussakin ohjelmassa. Näin työhön saataisiin selkeyttä ja tehoa, jonka lisäksi pysyttäisiin aikatauluissa ja vältyttäisiin turhilta kustannuksilta.

Raportointi olisi saatava myös kunnolla haltuun. Päätettiin pitää sessio, jossa käytäisiin läpi käytettävät raportit ja tilinpäätöspohjat sekä konkreettisin esimerkein selkeytettäisiin kuinka raporteista saataisiin kaikki tehot irti. Raportoinnin helpottuminen ja reaaliaikaisuus ylemmälle johdolle toisi toimintaan lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta.

Heeros boostauksen toimenpidesuunnitelmaan poimituilla tärkeimmillä pointeilla päästäisiin alkuun ja hyvään vauhtiin muutostyössä. Ja jotta tarpeet saisivat vastinetta, hoidetaan homma kotiin yhteistyössä Heeros Booster -tiimin kanssa.