Heeros Booster > Yhteistyössä päästiin tavoitteisiin odotuksia nopeammin

Yhteistyössä päästiin tavoitteisiin odotuksia nopeammin

Vuonna 2011 toimintansa aloittanut Lievestuorelainen tilitoimisto Tasantili Oy on kasvattanut vuosien kuluessa omaa liiketoimintaansa määrätietoisesti. Alun perin yhden henkilön yritys on nykyisin usean työntekijän tilitoimisto, jossa jokaisella työntekijällä on omat nimetyt asiakkaat ja roolit työyhteisössä. Oikeat kumppanit ja järkevät työvälineet ovat olleet kasvun avaintekijöitä.

Järkevät työvälineet ovat kaiken a ja o

Tasantili on pyörittänyt taloushallinnon rutiineja jo pitkään Heeros ohjelmistoperheen moduuleilla.  Töiden tehostamiseksi rinnalle tarvittiin vielä entistä modernimpi toiminnanohjausjärjestelmä. Käyttöön otettiin Innox, joka integroitiin suoraan Heerokseen. Yksi kokonaisuus toi töihin lisää tehoa ja läpinäkyvyyttä, jonka lisäksi jokainen kirjanpitäjä pääsee nyt seuraamaan omaa laskutus- ja tehokkuusastettaan. Modernit työvälineet mahdollistivat myös muutokset toimintatapojen sujuvoittamiseen.

Heeros Boostaus antoi lisäeväät kasvuun

Tilitoimiston kasvun optimoimiseksi päätettiin hyödyntää myös Heeroksen kehittämää Booster palvelukonseptia, jonka avulla kartoitetaan ja analysoidaan työnkulun solmukohdat, ihmisten osaaminen ja kriittiset kehityskohteet sekä hyödynnetään prosessista saadut tulokset tehokkaiden parannusten tekemiseen.

Tasantilin boostauksessa suurimmaksi kasvun haasteeksi tunnistettiin hinnoittelu ja asiakaskannattavuus. Näiden kehittämiseen asetettiin yhteistyössä Heeros Booster-tiimin kanssa konkreettiset tavoitteet ja laadittiin toimenpidesuunnitelma. Koko henkilöstö valjastettiin mukaan muutokseen.

Eri keinoin kohti tavoitteita

Kannattavuuden kasvun saavuttamiseksi laadittiin uusi hinnoittelumalli, sparrattiin henkilöstöä käytännön vinkein ja lisämyyntiin tuotetuilla materiaaleilla sekä luotiin henkilöstön osaamiskartoituskyselyn perusteella tarkempi toimenpidesuunnitelma koulutus- ja kehittämistarpeista. Yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi määräajan kuluessa ja henkilöstön sitouttamiseksi muutokseen, luvattiin jokaiselle työntekijälle kannusteena palkintomatka Ahvenanmaalle.

Onnistumiset kannustavat jatkuvaan panostukseen

Kolmen kuukauden kuluttua tavoitteiden asettamisesta tehtiin saavutusten seuranta.
Heeros Boostauksen tulokset olivat onnistuneita ja asetetut tavoitteet ylittyivät reilusti jo kolmessa kuukaudessa. Erityiskiitoksen arvoinen on Heeroksen tekemä selkeä alkukartoitus ja suunnitelma. Sen avulla kaikilla oli tarkka käsitys mitä kohti pyritään ja miten siinä onnistutaan. Iloksemme voin kertoa, että reissuun päästiin koko porukalla!”, kiittää Sanna Oranen Tasantili Oy:stä.

Tasantili Oy haluaa jatkossakin tarjota omille asiakkaille ajantasaisen asiantuntemuksen ja työvälineiden lisäksi erityisosaamista esimerkiksi kuljetus- ja rakennusalan sekä vesiosuuskuntien taloushallinnosta. Siksi työyhteisössä panostetaan edelleen jatkuvaan koulutukseen ja kannustetaan eri tavoin tavoitteiden saavuttamiseen.
Heeros Boostaus oli onnistunut taktinen manööveri jatkaa kasvun tiellä, suosittelen.