Innovatietafels Werkgevers Drechtsteden van start: digitaal factureren

Dit jaar organiseert Werkgevers Drechtsteden een aantal innovatietafels. Heeros zal een thematafel starten op het gebied van slimmer digitaal factureren. Meer informatie over de innovatietafels kunt u vinden op de website van Werkgevers Drechtsteden.

Het doel van de innovatie tafel ‘Digitaal factureren’ is met elkaar casussen te bespreken om concrete vervolgstappen te identificeren. We denken onder andere aan de volgende casussen:
– Uw persoonlijke case: plannen, vormen en uitdagingen voor invoering van digitaal factureren. Is er tot een projectplan te komen, kan dat gezamenlijk?
– Business case: is een shared service centrum voor leden van Werkgevers Drechtsteden haalbaar?
– Business case: regionaal pilot project “Drechtsteden gaat Digitaal Factureren” mogelijk?

Heeft u interesse om aan te haken bij deze tafel, maakt u dit dan kenbaar via