Onze scanservice automatiseert uw factuurverwerking

Als uw bedrijf veel e-facturen ontvangt, dan kan de verwerking tijdrovend zijn. Om onze klanten te ondersteunen, maakt het valideren van facturen ook deel uit van ons servicepakket.

Heeros bereidt uw e-facturen voor

Een bedrijf dat gebruikmaakt van onze scanservice, ontvangt van ons een e-mailadres voor inkomende facturen. Dat adres wordt meegedeeld aan leveranciers die e-facturen versturen, bijvoorbeeld met een van onze voorbeeldbrieven. De scanservice van Heeros ontvangt facturen die als pdf-bijlage per e-mail zijn verstuurd. Wij extraheren de gegevens en sturen die voor verdere verwerking door naar uw inkoopfactuursysteem.

Ondersteuning voor e-factuurverwerking

  • U ontvangt een e-mailadres voor inkomende facturen van onze scanservice
  • De e-facturen van de leverancier worden rechtstreeks naar de scanservice van Heeros gestuurd
  • Heeros extraheert alle gegevens in elektronische vorm
  • Heeros stuurt deze gegevens voor verdere verwerking door naar uw inkoopfactuursysteem

Onze scanservice kan grote hoeveelheden facturen automatisch verwerken, waardoor uw bedrijf geen kostbare tijd meer kwijt is aan handmatig werk.