Voimakkaasti kasvava teknologiayhtiö

Heeros tarjoaa asiakkailleen digitaalisen taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja, jotka kattavat kaikki taloushallinnon perustehtävät paperilaskujen optisesta tulkinnasta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja arkistointiin sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan.

liiketoimintamalli

Heeroksen tuotteet toimitetaan helppokäyttöisenä ja modulaarisena pilvipalveluna toimivana ohjelmistoperheenä, josta asiakas voi valita itselleen tärkeät toiminnallisuudet. Heeroksen tuotteet tarjotaan SaaS (Software-as-a-Service) -palvelumallilla, jolloin asiakkaat maksavat Heeroksen tuotteista ja palveluista käytön laajuuden mukaan.

Asiakkaan kuukausimaksu koostuu perusmaksusta sekä käytössä olevien tuotemoduulien tyypin ja lukumäärän mukaan määräytyvästä lisämaksusta. Kuukausimaksun lisäksi Heeros laskuttaa asiakkailtaan myös transaktiomaksuja, jotka perustuvat Heeroksen järjestelmien kautta kulkevien transaktioiden määrään. Transaktioihin lasketaan muun muassa osto- ja myyntilaskut, matkalaskut sekä maksumuistutukset. Transaktioita välitetään kuukausittain yli 500 000 kappaletta. Vuonna 2019 Heeroksen liikevaihdosta 93 % oli jatkuvaa eli kuukausimaksuista ja transaktiomaksuista muodostuvaa tasaista tulovirtaa. Jatkuvan liikevaihdon suuri osuus parantaa liikevaihdon ennustettavuutta.

Varsinaisten taloushallinnon ohjelmistotuotteiden lisäksi Heeros tarjoaa erilaisia palveluja, joilla helpotetaan käytön aloittamista sekä tuetaan asiakkaan yleistä käyttökokemusta. Uusien asiakkaiden tuotteiden käyttöönotto toteutetaan tehokkaasti projektipalveluna. Käyttöönottoprojektille nimetään oma projektipäällikkö, joka vastaa projektin aikataulusta ja dokumentoinnista sekä toimii asiakkaan yhteyshenkilönä. Heeros tarjoaa tilitoimistoille ja suorille asiakkaille myös ns. pääkäyttäjäpalvelua, joka on tuotteistettu käyttöönotto- ja ylläpitopalvelu, jonka tavoitteena on lisätä palvelun joustavuutta ja vapauttaa asiakkaan omat pääkäyttäjät rutiinitöiltä. Asiakasyrityksillä on myös mahdollisuus ulkoistaa työlään paperisten ostolaskujen skannausprosessi Heerokselle osana Heeroksen ostolaskupalvelua.

Heeroksen potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki kirjanpitovelvolliset yritykset ja yhteisöt. Tuotteita ja palveluja käyttävät pääasiassa tilitoimistot sekä pienten ja keskisuurten yritysten talousosastot (ns. suorat asiakkaat). Tilitoimistot tarjoavat tuotteet eteenpäin omille loppuasiakkailleen, jolloin tilitoimistojen kuukausimaksuun vaikuttaa merkittävästi niiden omien Heeroksen tuotteita käyttävien loppuasiakkaiden määrä. Tuotteet skaalautuvat helposti asiakasyrityksen koosta riippumatta ja ne ovat tällä hetkellä saatavilla neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja hollanniksi.