Näin Heeros kasvaa ja saa asiakkaansa kasvamaan

Strategia

Heeroksen liiketoimintastrategia mahdollistaa tulevina vuosina vahvan liiketoiminnan kasvun. Heeroksen kasvustrategia perustuu kasvuun kotimaassa, tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen.

Heeroksen kasvu kotimaassa perustuu uusien asiakkaiden saamiseen, nykyasiakkaiden (tilitoimistojen) uusiin loppuasiakkaisiin ja nykyisten loppuasiakkaiden käytön kasvuun ja uusien palvelukokonaisuuksien eli moduuleiden käyttöönottoon.

Tuotekehitys

Heeroksen nykyinen tuoteportfolio kattaa kaikki taloushallinnon perustoiminnallisuudet. Kehittämällä lisäominaisuuksia tuoteperheeseensä Heeros kykenee lisäämään asiakaskohtaista laskutusta, hankkimaan uusia asiakkaita sekä kasvattamaan tuotteidensa käyttöastetta tilitoimistojen loppuasiakkaissa.

Kansainvälistyminen

Heeroksella on vielä merkittävää kasvupotentiaalia kotimarkkinoillaan Suomessa. Yhtiö uskoo samanaikaiseen vahvaan kansainväliseen laajentumiseen. Etenkin muissa Pohjoismaissa ja Benelux-maissa on tarve sähköisiä taloushallinnon ratkaisuja tarjoavalle edelläkävijälle.