Heeros etablerar sig i Sverige – Erik Hansson startar som Country Manager

Heeros har idag verksamhet i Finland och i Nederländerna och etablerar sig nu på den svenska marknaden med kontor i Kista Science Tower i Kista utanför Stockholm.

Erik Hansson, som sedan tidigare har lång erfarenhet inom branschen har utnämnts till Country Manager med uppgiften att etablera och utveckla Heeros organisation och försäljning i Sverige. ”De kunder som Heeros redan har i Sverige har gett en bra bekräftelse på att vi har en effektiv och konkurrenskraftig lösning som mycket väl passar in på den svenska marknaden” menar Erik och fortsätter ”Mitt mål är att träffa alla organisationer som använder Heeros under de kommande månaderna”.

Erik har lång erfarenhet av att starta upp och utveckla organisationer och bygga försäljning inom dokumenthantering, fakturahantering och arkivlösningar. Han har även jobbat på internationell nivå i olika positioner, däribland Nordisk försäljning, vilket gör honom väl lämpad för uppgiften

heeros_ruotsi_kista2

Har ditt företag behov att effektivera arbetsflödet med leverantörsfakturorna? Kanske har ni en distribuerad verksamhet med filialer som förorsakar administrativa förseningar? Heeros har en lösning, som gör elektroniska fakturahanteringen smidig och sparar tid och möda.

Den Svenska ekonomin håller mycket i god fart och det händer mycket inom elektronisk fakturering, ett område där vi har goda kunskaper och erfarenheter tack vare att Finland hunnit lite längre i utvecklingen. “Vi ser att Heeros har goda möjligheter att erbjuda digitala, molnbaserade ekonomilösningar för Svenska redovisningsbyråer och företag inom SMB området” , försäkrar Heeros CEO, Matti Lattu.

För mera information ring 08-768 70 88 eller kontakta oss här.