Integration gentemot Fortnox!

Heeros har nu även en integration gentemot Fortnox, Sveriges ledande leverantör av internet baserade ERP lösningar för företag, organisationer och bokföringsbyråer. Heeros har idag integrationer gentemot nästan 100 olika ERP och redovisningssystem.

För mer information, gå in på: www.fortnox.se/koppling/heeros/