Våra kunder

Våra kunder består av koncernföretag, enskilda företag och organisationer, redovisningsbyråer med sina kunder och statliga myndigheter. Dessutom används våra lösningar för ekonomihantering vid utbildningsinstitutioner. Våra produkter är lämpliga för alla, oavsett bransch, företagsstorlek och plats. En del av våra kunder har börjat användningen av Heeros produkter parallellt med sitt egna ERP-system och vissa har börjat använda bara Heeros direkt.

Redovisningsbyråer

Vårt produktpaket används redan av hundratals redovisningsbyråer runtom i Finland. En del av redovisningsbyråkunderna fungerar också som Heeros Pro Partners. Dessa Heeros-Partners är tillväxtorienterade redovisningsbyråer, som får stöd av Heeros till exempel i att värva kunder.

Verksamheter

Tiotusentals organisationer i olika branscher använder dagligen Heeros-lösningar. Både större koncerner som mindre företag sköter sina ekonomihanterings rutiner smidigt, oberoende av tid och plats tack vare Heeros molntjänster.

Myndigheter

Flera kommuner äger institutioner samt företag, vars ekonomihantering sköts med Heeros molntjänster. I en organisation med flera anställda är en digital arbetsmiljö ett absolut krav, eftersom man klart kan effektivisera den dagliga verksamheten, till exempel för godkännandet av fakturor.

Användning i utbildningssyfte

Yrkesskolor använder också våra lösningar inom sin elektroniska ekonomihanteringsutbildning. Eleverna får bra syn på den elektroniska ekonomihanteringen och kan möjligtvis tillämpa sin Heeros erfarenhet senare i arbetslivet.