Heeros

Heeros kombinerar programvaruexpertis med unika molntjänster. Heeros Plc är ett finskt företag som grundades år 2000 och som producerar programvarutjänster för ekonomihantering. Heeros modullösningar har utvecklats i nära samarbete med redovisningsbyråer och omfattar alla processer för elektronisk ekonomihantering. Dessutom hjälper unika support-, utbildnings- och partnerskapstjänster Heeros användare att utveckla och utöka sin verksamhet på ett hanterat sätt.

Heeros växer och expanderar internationellt

Heeros mål är att fortsätta öka sin marknadsandel på den finska marknaden för ekonomihanteringsprogram och att även få fotfäste på utländska marknader. Förutom de finska kontoren i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo har Heeros för närvarande kontor i Nederländerna och i Sverige.

Heeros på marknadsplatsen First North Finland

Heeros (handelssymbol: HEEROS) noterades i november 2016 på marknadsplatsen First North Finland som drivs av Nasdaq Helsinki Oy. För mer information, se Information till investerare.

En lösning för hållbar utveckling

Besparingar består av många små faktorer. Webbläsarbaserad ekonomihantering möjliggör effektivisering av funktionerna i många delar av processkedjan.

  • Med lägre pappersförbrukning blir verksamheten miljövänligare.
  • De anställda är inte bundna till en viss tid eller plats, vilket minskar onödig förflyttning.
  • Automatiska funktioner ökar arbetseffektiviteten.

Heeros arbetar enligt principerna för hållbar utveckling på ett miljövänligt sätt och minskar koldioxidavtrycket.