Heeros

Heeros kombinerar programvaruexpertis med unika molntjänster. Heeros Plc är ett finskt företag som grundades år 2000 och som producerar programvarutjänster för ekonomihantering. Heeros modullösningar har utvecklats i nära samarbete med redovisningsbyråer och omfattar alla processer för elektronisk ekonomihantering. Dessutom hjälper unika support-, utbildnings- och partnerskapstjänster Heeros användare att utveckla och utöka sin verksamhet på ett hanterat sätt.

Heeros växer och expanderar internationellt

Heeros mål är att fortsätta öka sin marknadsandel på den finska marknaden för ekonomihanteringsprogram och att även få fotfäste på utländska marknader. Förutom de finska kontoren i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo har Heeros för närvarande kontor i Nederländerna och i Sverige.

Heeros på marknadsplatsen First North Finland

Heeros (handelssymbol: HEEROS) noterades i november 2016 på marknadsplatsen First North Finland som drivs av Nasdaq Helsinki Oy. För mer information, se Information till investerare.

En lösning för hållbar utveckling

Besparingar består av många små faktorer. Webbläsarbaserad ekonomihantering möjliggör effektivisering av funktionerna i många delar av processkedjan.

  • Med lägre pappersförbrukning blir verksamheten miljövänligare.
  • De anställda är inte bundna till en viss tid eller plats, vilket minskar onödig förflyttning.
  • Automatiska funktioner ökar arbetseffektiviteten.

Heeros arbetar enligt principerna för hållbar utveckling på ett miljövänligt sätt och minskar koldioxidavtrycket.

Heeros styrkor

Attityd till service

Heeros har en själ och kärna av ett mindre företag, kombinerat med det stora företagets kvalitet och tillförlitlighet.

Modulprodukter

Tack vare softwareprogrammets struktur kan ni välja att bara driftsätta de lösningar som ni vill ha och på så vis utöka programomfattningen stegvis.

Finskt företag

Heeros är ett helfinskt företag vars produkter har utvecklats tillsammans med finska redovisningsbyråer.

Kontinuerlig utveckling

Kontinuerlig utbildning och personlig support medför att din organisation kan arbeta med den hjälp och processer som garanterat fungerar.

Skalbar prissättning

Ditt företag kan börja använda Heeros lösningar som en tjänst med ett avtalat pris. Ni betalar bara för det som ni behöver.

Oberoende

Då vi är en oberoende aktör som fokuserar på programvarutjänster, konkurrerar vi inte om samma kunder som redovisningsbyråerna, vilket många andra företag som tillhandahåller ekonomihanteringsprogram gör.

Vi på Heeros vill uppmana alla till att bygga ett Finland baserat på hållbar utveckling!