Heeros Link

Onlinefakturor och elektroniska betalningar

Heeros produkter samverkar med varandra via Heeros Link, som tar hand om banktransaktioner och fakturatrafik online. Med Heros Link kan ni skicka och ta emot onlinefakturor, skicka betalningsposter för inköpsfakturor och löner till banker och hämta kontoutdrag och referensmaterial från banker med automatiska funktioner.

Om ditt företag sköter ekonomihanteringen för flera andra företag kan ni också använda multiföretagsfunktionen i Heeros Link. Allt ni behöver är en Heeros Link som tar hand om betalningarna för samtliga kunder/företag. Ni kan tillämpa behörigheter för att begränsa materialets synlighet för användare.

Heeros Link

 • Vidarebefordrar inkommande inköpsfakturor som onlinefakturor direkt till inköpsfakturasystemet.
 • Vidarebefordrar skannade pappersfakturor elektroniskt till inköpsfakturasystemet.
 • Skickar betalningsmaterial för inköps- och resefakturor och avgifter till banker.
 • Skickar försäljningsfakturor med bilagor till kunder som e-fakturor.
 • Skickar betalningspåminnelser till kunder.
 • Hämtar feedback för betalningposter från banker (övervakning av betalningsmaterial).
 • Hämtar maskinläsbara kontoutdrag från banker.
 • Hämtar maskinläsbart referensmaterial från banker.
 • Arkiverar dokument i det elektroniska arkivet.
 • Samverkar med externa system.

Fördelar

 • Automatisering minskar mängden rutiner och fel och gör jobbet smidigare.
 • Kostnadseffektiv drift – frigör tid för era kärnuppgifter.
 • Flexibel drift även med möjlighet till pappersfakturor.
 • Övervakning av rapporterings- och betalningstrafiken gör driften tillförlitlig och transparent.
 • Enkel anslutning till andra system, till exempel för hämtning av fakturor och kontoutdrag.
 • Funktionen för att spara ett hämtat kontoutdrag i externa system, innebär att banken bara tar ut en avgift.
 • Multiföretagsfunktionerna samlar samtliga företags betalningstrafik i ett enda verktyg.
 • Balansinformationen uppdateras automatiskt, vilket ger bättre kontantflödeshantering.
 • Försäljningsfakturorna sparas automatiskt i ett elektroniskt arkiv så att de fakturor som ni skickat alltid är tillgängliga.