Heeros Venda

Försäljningsfakturor – skapa och skicka

Skapa och skicka försäljningsfakturor och betalningspåminnelser på ett enkelt sätt med vårt elektroniska försäljningsfakturasystem.

 • Venda försäljningsfakturering – för att skapa och skicka fakturor och överföra dem till ett externt kundreskontrasystem.

Du skapar enkelt fakturor, betalningspåminnelser och kontantfakturor i Venda eller importerar fakturamaterial från ett annat system. Fakturorna skickas ut automatiskt som online betalningar och vidarebefordras till kunderna elektroniskt (e-faktureringsavtal) eller på papper och betalningspåminnelser skickas alltid ut på papper. För kontantfakturor hanteras betalningen alltid i samband med faktureringen och ingen faktura skickas till kunden.

Venda har gränssnitt för flera olika ekonomihanteringsprogram. Som användare av Venda försäljningsfakturering använder du ett externt kundreskontrasystem för behandlingen. Du avslutar fakturabehandlingen med en överföring till Heeros Accounting eller ett externt redovisningsprogram. Skickade fakturor arkiveras automatiskt i ett elektroniskt arkiv (Admina) varifrån du enkelt kan kolla på dem.

Heeros Venda

 • Kund- och produktdatabaser
 • Tre språk för programanvändarna
 • Sex faktureringsspråk, standardspråk för fakturor är finska
 • Flera olika rapporter
 • Visualisering av fakturaformulär och möjlighet att lägga till företagslogotyp
 • Gränssnitt till många ekonomihanteringssystem
 • Skapa och/eller importera fakturor från ett annat system
 • Använd flera olika fakturamallar
 • Lägg till bilagor till fakturor
 • Skicka fakturor antingen som e-fakturor eller via en utskriftstjänst
 • Massfakturering
 • Betalningspåminnelser och indrivningsservice
 • Matchning av betalningar baserat på betalningsreferensinformation
 • Betalning av kontantfakturor under fakturering
 • Förhandsgranskning av fakturor och utskrift av kompletta fakturor utan att skicka dem
 • Fakturor arkiveras automatiskt i ett onlinearkiv

Fördelar

 • Automatiska funktioner som minskar mängden manuellt arbete och antalet fel.
 • Enkel fakturahantering – ett program som hanterar allt.
 • E-fakturor ger snabbare och tillförlitligare leverans av fakturorna.
 • Valfri sändning av pappersfaktura ökar flexibiliteten.
 • Bilagor kan skickas med fakturor, vilket skapar mervärde för mottagaren.
 • Fungerar även som faktureringsprogram för en onlinebutik – många användningsområden för ett program.
 • Fakturan speglar företaget – visualisering och företagslogotyp förmedlar företagets image.
 • Fakturorna skickas automatiskt till ett onlinearkiv där de är säkra och lättillgängliga vid en senare tidpunkt.
 • Enkel anslutning till andra ekonomihanteringssystem genom smidig samverkan.
 • Rapporter till hjälp för att hantera kassaflöden.