Heeros Circula

Inköps- och resefakturor – godkännandeprocess och leverantörsreskontra

Inköps- och resefakturor behandlas flexibelt i vårt elektroniska inköpsfakturasystem. Det finns i två versioner för ökad bekvämlighet:

 • Circula fakturaarbetsflöde för att skicka fakturor till alla parter i processen och överföra dem till ett externt leverantörsreskontrasystem.
 • Circula leverantörsreskontra för behandling och betalning av fakturor direkt i Circula.

Inköpsfakturor vidarebefordras automatiskt som online fakturor eller pappersfakturor som skannas rakt in i systemet. Du kan skapa resefakturor direkt i webbläsaren eller i mobilversionen av Circula. När fakturorna har gått igenom ert företags granskningsprocess kan ni skicka dem till banken för betalning eller överföra dem till ett externt leverantörsreskontra-/löneutbetalningssystem för betalning. Genom överföring till bokföring och arkivering slutför du fakturahanteringen.

Överföringsrapporter genereras alltid vid överföring av material till leverantörsreskontra, bokföring, lön eller arkiv, som du kan kontrollera också i efterhand. Dessutom kan du skriva ut och spara rapporter som förenklar kontanthanteringen, till exempel öppna fakturor, inköpsfakturadagbok, en betalningsprognos samt en betalningsjournal.

Heeros Circula

 • Fakturagranskning
 • Bokföring vid önskat steg i behandlingen
 • Tillägg av dokument till fakturor
 • Överföring av fakturor till banken eller en extern leverantörsreskontralösning för betalning
 • Automatisk betalningsbekräftelse
 • Överföring av fakturor/betalningar till bokföring och arkiv
 • Automatisk beräkning av milersättning och traktamente
 • Alternativ för fakturering av resefakturakostnader

Fördelar

 • Automatiska funktioner som minskar mängden manuellt arbete och antalet fel.
 • Fakturagranskning och -betalning – ett program som hanterar allt.
 • E-postaviseringar om fakturor som behöver behandlas ser till att alla fakturor behandlas i tid.
 • Behandlade fakturor sparas i ett elektroniskt arkiv och finns tillgängliga för visning vid en senare tidpunkt.
 • Anslutning till andra system – samarbetet underlättar användningen.