Registerbeskrivning

Personuppgiftsansvarig

Heeros Oyj
FO-nummer: 1598868-0
Televisiongatan 4
00240 HELSINGFORS

Personuppgiftsbiträdets kontaktinformation

Verkställande direktör:

Matti Lattu

Televisiongatan 4, 00240 HELSINGFORS

+358 40 762 05525

Registrets namn

Heeros CRM

Syfte för insamling av personuppgifter och rättsgrund för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för Heeros Oyj:s kommunikation samt digital B2B-direktmarknadsföring – utgående från mottagarens ansvarsområde i sitt företag. Registret används även som Heeros Oyj:s kundregister. För genomföra sina rättmätiga intressen är det nödvändigt för den personuppgiftsansvarige att använda uppgifterna för kommunikation och marknadsföring. Personuppgifterna måste även lagras och behandlas så att Heeros kan genomföra det som avtalats med kunden.

Registrets datafält

Personens namn
Personens e-postadress
Personens titel/ansvarsområde
Personens språk
Företagets namn
Företagets kontaktinformation
Företagets bransch

Registrets informationskällor

Information som Heeros Oyj erhållit av sina kunder eller potentiella kunder. Offentliga nätsidor. Suomen Asiakastietos marknadsföringsregister.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter. Uppgifter överförs inte utanför EU. Heeros Oyj kan lägga ut behandlingen av personuppgifter till utomstående företag, varvid man genom avtal säkerställer en tillräcklig hög nivå av informationssäkerhet och behandling av registret.

Registrets skydd

Registret har sparats i ett krypterat kundhanteringssystem. Åtkomst till systemet har getts åt av Heeros Oyj befullmäktigade personer inom Heeros Oyj. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt.

Kakor

Vi använder kakor (”cookies”) på våra sidor. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer.

Det primära syftet med kakor är att förbättra och anpassa besökarens användning av webbplatsen samt analysera och förbättra webbplatsens funktionalitet och innehåll. Med hjälp av kakor kan den insamlade informationen även användas för att rikta kommunikationen och marknadsföringen samt optimera marknadsföringsåtgärder.

Besökare kan inte identifieras enbart på basis av kakor. Information som erhållits med hjälp av kakor kan dock kopplas till annan information om kunden, till exempel information som kunden fyllt i en blankett på vår webbplats.

Med hjälp av kakor samlas följande uppgifter in:
– besökarens IP-adress
– tidpunkt för besöket
– visade sidor och visningarnas längd
– besökarens webbläsare

Förvaringstid

Kundens personuppgifter raderas när kundrelationen upphör. Övriga personuppgifter som samlats in för kommunikation och marknadsföringsbehov förvaras tills vidare.

Dina rättigheter

Användare som besöker våra sidor kan när som helst förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna för sin webbläsare. I de flesta webbläsarna kan du stänga av kakfunktionen och radera sparade kakor. Om du förhindrar användningen av kakor kan det störa webbplatsens funktion.

Du har i den utsträckning lagen tillåter rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig vi samlat in. Du har i den utsträckning lagen rätt att kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter rättas till eller raderas. I varje direktadresserat utskick som vi skickar finns en länk, via vilken du kan förhindra direktadresserade utskick. Du kan även förbjuda Heeros Oyj att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att skicka e-post till adressen .