Driftsättning

Driftsättningen av de valda Heeros-produkterna är enkel, säker och sker tillsammans med en projektledare. Vi ansvarar för att driftsättningsprojektet blir framgångsrikt och ser till att allt fungerar enligt den avtalade tidsplanen. En skicklig utbildningsansvarig säkerställer att ni kommer igång på ett effektivt sätt med de nya produkterna. Användningen av era material och enheter och en välkänd miljö ser till att starten med Heeros tjänster blir smidig.

Driftsättningens innehåll:

  • Särskilt tilldelad kontaktperson
  • Tidsplan
  • Dokumentation
  • Utbildning i samband med driftsättningen
  • Kundtjänsthjälp
  • Produktsupportportal

Upptäck alla möjligheter som molntjänster kan erbjuda. Vi gör det enkelt!