Administratörstjänst

Vi minskar företagets arbetsbelastning med våra tjänster för skanning av pappersfakturor och driftsättning av program. Att lägga till nya kunder under högsäsong och hantera stora volymer pappersfakturor är enkelt med administratörstjänsten.

Driftsättningstjänstens innehåll:

  •     Lägga till nya kunder till tjänsten
  •     Driftsätta programmet för kunder
  •     Konfigurera nödvändiga inställningar

Skanningstjänstens innehåll:

Med administratörstjänsten kan ni tillhandahålla högkvalitativa, oavbrutna tjänster till era kunder på ett flexibelt sätt.