Administratörstjänst

Vi minskar företagets arbetsbelastning med våra tjänster för skanning av pappersfakturor och driftsättning av program. Att lägga till nya kunder under högsäsong och hantera stora volymer pappersfakturor är enkelt med administratörstjänsten.

Driftsättningstjänstens innehåll:

  •     Lägga till nya kunder till tjänsten
  •     Driftsätta programmet för kunder
  •     Konfigurera nödvändiga inställningar

Skanningstjänstens innehåll:

  •     Företagsspecifik postboxadress
  •     Mottagande av fakturor som PDF-filer ()
  •     Skannning och tolkning av pappersfakturor enligt avtalad tidsplan
  •     Dirigering av elektroniska fakturor direkt till kundens inköpsfakturasystem Circula

Med administratörstjänsten kan ni tillhandahålla högkvalitativa, oavbrutna tjänster till era kunder på ett flexibelt sätt.