Heeros Identa

Paperisten ostolaskujen skannaus ja tunnistus

Skannaat paperiset ostolaskut, myös ulkomaiset laskut, digitaaliseen muotoon Identa Goldin avulla. Noudat alkuperäiset laskujen PDF-kuvatiedostot suoraan skannerilta tai sähköpostista Identa Goldiin. Tilitoimistot tai konsernit voivat tarvittaessa skannata eri toimittajien laskut samassa nipussa ja käsitellä ne yhdellä kertaa.

Saman toimittajan laskut tunnistetaan automaattisesti ensimmäisen käsittelyn jälkeehttps://www.heeros.com/tuotteet/identa-ostolaskujen-skannaus/n (opetustoiminto) eikä sinun tarvitse kuin poikkeustapauksissa kirjoittaa/kopioida tietoja manuaalisesti. Käsitellyt laskut siirrät jouhevasti suoraan ostolaskujärjestelmään kierrätystä ja maksatusta varten.

Identa Gold

 • Paperilaskujen skannaus ja tulkinta digitaaliseen muotoon.
 • Skannattava kuvatiedosto voi sisältää yhden tai useamman laskun.
 • Sähköpostiin saapuneiden laskutiedostojen tulkinta (pdf, tif, jpg).
 • Yhdellä ohjelmalla useamman maksajan laskujen käsittely.
 • Profiloinnin avulla saman toimittajan laskutietojen tunnistus automaattisesti.
 • Tietojen tallennus Suomen Pankkiyhdistyksen edellyttämään Finvoice-XML-muotoon.
 • Laskujen jatkokäsittely Heeros Circulassa tai muussa digitaalisessa ostolaskujärjestelmässä.

Hyödyt

 • Kaikki paperilaskut helposti sähköiseen muotoon – käsittely kuten verkkolaskuilla.
 • Manuaalisen työn vähentyminen – laskut tunnistetaan automaattisesti.
 • Rutiinitöiden tehostaminen –  eri toimittajien laskujen skannaus samassa nipussa.
 • Työn jaettavuus – eri henkilö voi hoitaa skannauksen ja laskujen tulkinnan.
 • Yhteys myös muihin ostolaskujärjestelmiin – saumaton yhteistyö.
 • Käyttöliittymäkieli vaihdettavissa – voit käyttää suomeksi tai englanniksi.