On mukavaa olla osana kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystä

Saija Leinonen toimii Jyväskylän toimipisteessä tuotepäällikkönä, osana Heeroksen tuotekehitystiimiä. Saijan tuotteita ovat mobiili, eTosite, Identa ja Connecta. Tuotepäällikkönä hän vastaa kaikista tuotteisiinsa liittyvistä asioista aina suunnittelusta asiakastyytyväisyyteen asti.

Saijan ura Heeroksella alkoi osa-aikaisena ostolaskujen käsittelijänä vuonna 2013, hänen vielä opiskellessa tietojärjestelmätiedettä Jyväskylän yliopistossa. Työpaikasta vinkkasi Saijan ystävä, joka työskenteli Heeroksen asiakkaana. Saija lähetti hakemuksen heti ja oli jo viikkoa myöhemmin osana Heerosta. Kun valmistuminen kauppatieteiden maisteriksi alkoi lähestyä, Saijalle tarjottiin vakituista tehtävää tuotepäällikkönä.

Työelämässä Saija arvostaa kehittymismahdollisuuksia. Heeroksella hän voi kehittää osaamistaan erilaisiin koulutuksiin osallistumalla. Saija pitää siitä, että oppii päivittäin uutta jatkuvasti kehittyvällä tietotekniikan alalla, jonka kehityksessä Heeros on aktiivisesti mukana.

Asiakkaideni kautta olen oppinut ymmärtämään pienten ja keskisuurten tilitoimistojen maailmaa. Tulevaisuudessa haluan yhä syventää omaa tietotekniikan ja taloushallinnon osaamistani, jotta voisin vielä paremmin kehittää asiakkaideni tarpeisiin sopivia ratkaisuja.

Saija kiittelee Heeroksella myös joustavuutta, jonka ansioista oman työnteon aikaan ja paikkaan voi vaikuttaa.

– Tein sekä kandi- että maisteritutkielman tavoiteajassa, vaikka työskentelin Heeroksella koko ajan osa-aikaisesti. Tiimini mahdollisti tämän joustamalla silloin, kun minun piti lukea tenttiin tai kirjoittaa pro-gradua.

Heeroksen työyhteisössä on rento meininki. Lounasaikaan työporukka suuntaa yhdessä ravintolaan syömään ja jutustelemaan, sillä Heeros tarjoaa työntekijöilleen lounasedun. Tasaisin väliajoin järjestetään myös heeroslaisten virkistäytymistapahtumia ja toimistokohtaisia aktiviteetteja.

Saijan mukaan parasta Heeroksella työskentelyssä on se, että yritys pyrkii jatkuvasti kehittymään ja pysymään mukana kilpailussa. Hän arvostaa myös sitä, että Heeros on uskaltanut laajentaa toimintaansa Suomen rajojen ulkopuolelle.

– On mukava olla osana kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystä, jolla on tavoitteet korkealla, mutta työ tehdään kuitenkin rennossa ilmapiirissä, kiittää Saija.

Töihin Heerokselle