Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Heeros Oyj
Y-tunnus: 1598868-0
Televisiokatu 4
00240 HELSINKI

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Toimitusjohtaja:
Mikko Pilkama
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
+358 40 828 3717
mikko.pilkama@heeros.com

Rekisterin nimi

Heeros CRM

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Heeros Oyj:n viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin -perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. Rekisteri käytetään myös Heeros Oyj:n asiakasrekisterinä. Tietojen käyttäminen viestintään ja markkinointiin on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen tallennus ja näiden tietojen käsittely on myös tarpeen, jotta Heeros voi toteuttaa asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa sovitut asiat.

Rekisterin tietokentät

Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön titteli / vastuualue
Henkilön kieli
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala

Rekisterin tietolähteet

Heeros Oyj:n asiakkailta tai potentiaalisilta asiakkailta saadut tiedot. Julkiset verkkosivut. Suomen Asiakastiedon markkinointirekisteri.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Heeros Oyj voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jolloin riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan sopimusteitse.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy Heeros Oyj:n valtuuttamilla henkilöillä Heeros Oyj:n sisällä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Säilytysaika

Asiakkaan henkilötiedot poistetaan asiakkuuden päättyessä. Muut viestintään ja markkinointitarpeisiin kerätyt henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset. Voit myös kieltää Heeros Oyj:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@heeros.com.