Registerreglement

Registerhouder

Heeros Nederland BV
Donk 7a, 2991 LE Barendrecht

Contactgegevens van de voor registerzaken verantwoordelijke persoon

Directeur: Mikko Pilkama
+358 40 8283717
mikko.pilkama@heeros.com

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki / Heeros hoofdkantoor

Naam van het register

Heeros CRM

Gebruiksdoel van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Heeros Oyj gebruikt voor communicatie en digitale B2B-direct marketing – op basis van de verantwoordelijkheden van de geadresseerde binnen het bedrijf. Het register wordt ook gebruikt als klantregister van Heeros Oyj. Het gebruiken van de gegevens voor communicatie en marketing is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de registerhouder. De opslag van persoonsgegeven en de verwerking daarvan zijn ook noodzakelijk, opdat Heeros de in de overeenkomst met de klant overeengekomen zaken kan uitvoeren.

Gegevensvelden van het register

Naam van de persoon
E-mailadres van de persoon
Titel / verantwoordelijkheden van de persoon
Taal van de persoon
Naam van het bedrijf
Contactgegevens van het bedrijf
Werkterrein van het bedrijf

Gegevensbronnen van het register

Van klanten of potentiële klanten van Heeros verkregen gegevens. Openbare websites.

Afstaan van gegevens

Gegevens worden niet afgestaan aan derden. Gegevens worden niet naar buiten de EU verplaatst. Heeros Oyj mag de verwerking van de persoonsgegevens ook uitbesteden aan bedrijven die niet tot het bedrijf behoren, waarbij via een overeenkomst wordt gezorgd voor voldoende gegevensbeveiliging en de verwerking van het register.

Bescherming van het register

Het register is opgeslagen in een met een wachtwoord beschermd relatiebeheersysteem, waartoe door Heeros Oyj gemachtigde personen binnen Heeros Oyj toegang hebben. Alleen daartoe aangewezen personen hebben het recht de gegevens van het register te verwerken en te onderhouden. De gebruikers zijn gebonden aan een zwijgplicht.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de computer van de gebruiker wordt verstuurd en daarop wordt bewaard. Cookies brengen geen schade toe aan computers of bestanden van gebruikers.

Het primaire doel van het gebruik van cookies is het verbeteren en aanpassen van de gebruikservaring van de bezoeker van de website alsmede het analyseren en verbeteren van de functionaliteit en de inhoud van de website. Met behulp van cookies verzamelde gegevens kunnen ook worden benut bij marketing en communicatie en het optimaliseren van marketingactiviteiten.

Een bezoeker kan niet uitsluitend op basis van cookies worden geïdentificeerd. Met behulp van cookies verkregen informatie kan echter wel worden gelinkt aan eventueel op andere wijze van de gebruiker verkregen gegevens, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker een formulier invult op onze website.

Met behulp van cookies verzamelen we de volgende gegevens:
– het IP-adres van de bezoeker
– het tijdstip van het bezoek
– de bekeken pagina’s en de tijdstippen van het bekijken
– de browser van de bezoeker

Bewaartijd

De persoonsgegevens van de klant worden verwijderd bij beëindiging van de klantrelatie. Andere voor communicatie en marketingdoeleinden verzamelde persoonsgegevens worden voorlopig bewaard.

Uw recht

Een bezoeker van onze website heeft te allen tijde het recht het gebruik van cookies te verhinderen door de instellingen van de browser te veranderen. Veel browserprogramma’s maken het mogelijk de cookiefunctie uit te schakelen en al opgeslagen cookies te verwijderen. Het verhinderen van het gebruik van cookies kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

U hebt het recht om binnen het kader van de wet te controleren welke gegevens wij over u hebben verzameld. U hebt het recht om binnen het kader van de wet correctie of verwijdering te eisen van foutieve, onnodige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens. Elke door ons verzonden direct mail bevat een link waarmee de geadresseerde direct mail kan verhinderen. Ook kunt u Heeros Oyj verbieden gegevens die op u betrekking hebben te verwerken voor direct marketing door een e-mail te sturen aan sales@heeros.com.