Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto, eli HR (Human Resources), tarkoittaa organisaation toimintaa, joka vastaa henkilöstön rekrytoinnista, koulutuksesta, kehittämisestä, hyvinvoinnista ja työsuhdeasioiden hallinnasta. 

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu työntekijöiden rekrytointi ja valinta, työsopimusten laatiminen, palkanlaskenta, työaikakirjanpito, työterveyshuollon järjestäminen ja työntekijöiden kehittämisohjelmien suunnittelu ja toteutus. Pk-yrityksissä henkilöstöhallinnon tehtävät voivat usein kuulua yrittäjälle tai jollekin toiselle henkilölle, joka vastaa myös muista hallinnollisista tehtävistä.

Suomen lainsäädäntö asettaa tietyt vaatimukset ja velvoitteet pk-yrityksen henkilöstöhallinnolle. Työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki määrittävät työntekijöiden oikeudet ja työnantajan velvollisuudet. Esimerkiksi työsopimus on aina tehtävä kirjallisena, ja siinä on huomioitava lain edellyttämät minimivaatimukset. Työaikakirjanpito on pidettävä ajan tasalla, ja työnantajan on huolehdittava, että työntekijät saavat lakisääteiset lepoajat ja lomat.

Pk-yrityksen henkilöstöhallinnon on myös huolehdittava työterveyshuollon järjestämisestä, joka on lakisääteinen velvollisuus Suomessa. Tämä tarkoittaa sopimuksen tekemistä työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa ja sen varmistamista, että työntekijät saavat tarvittavaa terveydenhuoltoa ja tukea työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Pk-yrityksissä henkilöstöhallinto toimii usein tiiviissä yhteistyössä johdon ja työntekijöiden kanssa, mikä auttaa luomaan joustavan ja yhteisöllisen työilmapiirin. Henkilöstöhallinnon tehtävien hoitaminen tehokkaasti auttaa pk-yritystä säilyttämään kilpailukykynsä ja varmistamaan, että yritys voi kasvaa ja menestyä.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: palkanlaskenta

Lue lisää palkanlaskennasta

Blogi
Heeros HR -ratkaisu henkilöstökoordinaattorin arjessa
Lue lisää
Blogi
JTV Partner valitsi Heeros ePalkat korvaamaan Visma Payroll -ohjelman
Lue lisää
Blogi
Siirtyminen Visma Payrollista ePalkkoihin - sujuvaa palkanlaskentaa
Lue lisää