Työeläkemaksu

Suomessa työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla.

Työntekijän työeläkemaksu on prosentuaalinen osuus työntekijän palkasta, ja sen suuruus määritellään lainsäädännöllä ja eläkejärjestelmän säännöillä. Työeläkemaksut kertyvät eri eläkelaitosten hallinnoimiin rahastoihin.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: palkanlaskenta