Heeros Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Heeros Oyj ja englanniksi Heeros Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on ohjelmistojen kehittäminen, niiden myynti, markkinointi, tuonti ja vienti sekä konsultointi-, koulutus- ja palveluliiketoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita.

3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Edustamisoikeus
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Prokuran antamisesta päättää hallitus.

6 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää toimittamalla kutsu postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

 9 § Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

  1. tilinpäätös;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava

  1. hallituksen jäsenet sekä
  2. tilintarkastaja;

käsiteltävä

  1. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.