Tilintarkastus

Yhtiön ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen 21.3.2023 valitsemana tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Pasi Tuuva.

Heeros Bookkeeping icon

Hallinnointi

Heeros Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Heeros Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavaa sääntelyä.

Lue lisää
Icon Customer service green

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Tutustu Heeros Oyj:n yhtiökokousten materiaaleihin.
Lue lisää