Tiedonantopolitiikka

Heeros noudattaa viestinnässään Euroopan unionin asetuksia ja muita soveltuvia säännöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan ohjeita. First North Finland markkinapaikkaa koskevien sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098.

Heeroksen tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on mahdollisimman pian ja samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Heerosksen tiedonantopolitiikan periaatteet ovat:

  • Julkistettavat tiedot perustuvat tosiasioihin
  • Tiedottaminen on tasapuolista ja läpinäkyvää
  • Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä
  • Tiedot julkistetaan mahdollisimman pian

Heeroksen viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonvälityskanavat on kirjattu erilliseen tiedonantopolitiikkaan.

Heeroksen sijoittajaviestinnästä vastaa Heeros Oyj:n toimitusjohtaja:

Niklas Lahti
Toimitusjohtaja, Heeros Oyj
+358 40 774 1777
niklas.lahti@heeros.com

Lataa Heeroksen tiedonantopolitiikka PDF alta:
Tiedonantopolitiikka

Lue lisää

Heeros Banking icon

Hallinnointi

Lue lisää
Heeros Archive icon

Uutiset ja tiedotteet

Lue lisää
Heeros Reporting icon

Raportit ja esitykset

Lue lisää