Hallinnointi

Heeros Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Heeros Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavaa sääntelyä.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Heeroksen hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Heeroksen toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa Heeroksen johtoryhmä.

Heeroksen tilinpäätökset, liiketoimintakatsaukset, ja puolivuosikatsaukset on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen.

Taloudellisten katsausten tiedot on esitetty First Northin sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.


Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki
Puhelin: 050 520 4098
https://www.alexander.fi/acf 

Lisätietoa Heeroksen hallinnoinnista

Icon Customer service light blue

Hallitus

Lue lisää
Icon Puzzle piece integration purple

Johtoryhmä

Lue lisää
Icon Insight pink

Tilintarkastus

Lue lisää
Heeros HR icon

Sisäpiirihallinto

Lue lisää
Icon Cursor yellow

Riskienhallinta

Lue lisää
Heeros Bookkeeping icon

Yhtiöjärjestys

Lue lisää
Icon Easy to use purple

Yhtiökokous

Lue lisää