Hallinnointi

Hallinnointi

Heeros Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Heeros Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavaa sääntelyä.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Heeroksen hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Heeroksen toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa Heeroksen johtoryhmä.

Heeroksen tilinpäätökset, liiketoimintakatsaukset, ja puolivuosikatsaukset on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen.

Taloudellisten katsausten tiedot on esitetty First Northin sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Lisätietoa Heeroksen hallinnoinnista

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki
Puhelin: 050 520 4098
https://www.alexander.fi/acf