Riskienhallinta

Heeroksen hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallinta on asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. Yhtiön riskienhallintajärjestelmällä pyritään tunnistamaan konsernin strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Yhtiö ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät sen strategiaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Riskienhallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Yhtiö raportoi merkittävimmistä riskeistä tilinpäätöksissään ja puolivuotiskatsauksissaan.

Lue lisää

Heeros Archive icon

Raportit ja esitykset

Heeroksen raportit, esitykset ja avainluvut.

Lue lisää
Heeros Banking icon

Hallinnointi

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Heeroksen hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Heeroksen toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. 

Lue lisää
Heeros PSA icon

Heeros sijoituskohteena

Heerokseen sijoittamista tukee tehokkuuden megatrendi, modulaarinen tuotevalikoima ja skaalautuva liiketoimintamalli. Tutustu Heerokseen sijoituskohteena.
Lue lisää