Sijoittajapalvelu

Heeroksen sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä Heeroksen osakkeen arvon määrittämistä varten.

Heeros noudattaa viestinnässään läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden periaatteita ja pyrkii palvelemaan kaikkia sidosryhmiään parhaalla mahdollisella tavalla.

Heeroksen verkkosivusto www.heeros.com sekä yhtiön julkaisemat yhtiötiedotteet ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukanava. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivuston tarjoamien tietojen käyttöön.

Heeroksen sijoittajaviestinnästä vastaa Heeros Oyj:n toimitusjohtaja; 

Niklas Lahti
Toimitusjohtaja, Heeros Oyj
+358 40 774 1777
niklas.lahti@heeros.com

Lue lisää

Icon Insight yellow

Tiedonantopolitiikka

Lue lisää
Heeros Archive icon

Uutiset ja tiedotteet

Lue lisää