Sisäpiirihallinto

Heeros Oyj noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on sen hallituksen vahvistama lainsäädäntöä ja ohjeistuksia täydentävä yhtiökohtainen sisäpiiriohje.

Sisäpiiriohje