Missionamme on kehittää ohjelmistoja sujuvampaan liiketoimintaan

Miksi sijoittaa Heerokseen

Heeros on suomalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa liiketoimintakriittisiä, pilvipohjaisia taloushallinnon ratkaisuja kasvavalla yritysohjelmistojen markkinalla. Vuonna 2000 perustettu Heeros on alansa uranuurtaja, ja sillä on noin 17 000 loppuasiakasta.

Tuotevalikoimamme kattaa ratkaisut liiketoimintaprosessien digitalisaatioon niin taloushallinnon, toiminnanohjauksen kuin henkilöstöhallinnonkin saralla. Keskitymme erityisesti talousjohtajien käyttäjätarpeisiin ja tavoitteenamme onkin luoda pitkäaikainen suhde yritysten talousjohdon kanssa.

Digitalisaation myötä perinteiset roolit ja vastuut muuttuvat yrityksissä, mikä siirtää talousjohtajat entistä lähemmäksi liiketoimintaa ja tuo mukanaan täysin uudenlaisia tarpeita. Tavoitteenamme on vastata näihin tarpeisiin integroiduilla, käyttäjäystävällisillä järjestelmillä, joita voidaan käyttää koko organisaatiossa.

Olemme kasvattaneet liiketoimintaamme tasaisesti viime vuosina samalla, kun keskitymme kannattavuuteen.

Key Investment Highlights

Kattava katsaus Heeroksen toimintamalliin, strategiaan, portfolioon sekä asiakkaisiin. Esitys on englanninkielinen.

Heeros-logo-plus-offices-small

Heeros sijoituskohteena

Work together

Modulaarinen, liiketoimintakriittisiä prosesseja tukeva tuotevalikoima

Asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet, erityisesti pk-yrityksissä. Asiakkaat etsivät integroituja ja käyttäjäystävällisiä järjestelmiä, joita voidaan hyödyntää koko organisaatiossa. Heeros on laajentanut tarjontaansa vastatakseen näihin tarpeisiin. Uudistettu liiketoiminnan tuotevalikoimamme keskittyy laskujen käsittelyyn, kirjanpitoon, henkilöstöhallintaan (HRM) vastaten erityisesti talousjohtajien tarpeisiin sekä toiminnanohjaukseen (ERP) yrityksille, jotka ovat projektiliiketoiminnassa.

Heeroksen erottava tekijä on modulaarisuuteen keskittyminen. Tuotteidemme modulaarisen suunnittelun ansiosta asiakkaamme voivat ottaa käyttöön vain ne ratkaisut, jotka kulloinkin parhaiten vastaavat heidän liiketoimintatarpeitaan, ja helposti laajentaa käyttöä liiketoiminnan kehittyessä. Heeroksen ratkaisut voi helposti integroida osaksi asiakkaan muita järjestelmiä, esimerkiksi ERP:n rinnalle tuoden kustannustehokkaasti lisää kyvykkyyksiä. 

Business partner

Pitkäaikaiset asiakassuhteet

Heeroksen asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia – olemassa olevia asiakkaita on noin 17 000. Heeroksen asiakaspoistuma on alhainen, mikä kertoo asiakaskunnan sitoutuneisuudesta. Lisäksi yli 95% Heeroksen liikevaihdosta on jatkuvaa ja siten hyvin ennakoitavissa. Ennakoitavuus vahvistuu entisestään hyvällä liikevaihdon pysyvyydellä, joka oli 106% vuoden 2023 lopussa.

Pysyvät asiakassuhteemme tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia lisä- ja ristiinmyyntiin sekä Heeroksen oman ohjelmistokehityksen kautta että epäorgaanisen kasvun myötä.

Developing a business plan

Skaalautuva liiketoiminta- ja jakelumalli

Yksi Heeroksen keskeisistä vahvuuksista on sen skaalautuva SaaS-liiketoimintamalli, joka mahdollistaa tehokkaan palvelujen tarjoamisen pk-yrityksille sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Lisäksi Heeroksen jakelumalli mahdollistaa kumppanituotteiden lisämyynnin, mikä laajentaa asiakkaille tarjolla olevaa tuotevalikoimaa. Heeros on solminut vahvoja kumppanuuksia alan johtavien yritysten, kuten Opentextin ja Enable Bankingin, kanssa. Luotettavien yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta ja resursseja hyödyntäen Heeros voi tarjota palveluita tehokkaammin useissa eri maissa.

Business to business sales

Vahva hinnoitteluvoima ilman merkittävää poistumaa

Heeros on pystynyt toteuttamaan useita hinnoittelu- ja paketointimuutoksia viimeisen 12 kuukauden aikana ilman merkittävää asiakaspoistumaa. Ennustamme näiden muutosten jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Keskimääräinen loppuasiakkaan ARPA (keskimääräinen liikevaihto asiakasta kohti) oli vuonna 2023 52 €, mikä antaa Heerokselle valtavan potentiaalin kasvattaa osuutta noin 17 000 asiakkaamme kokonaismenoista.

Lisäksi Heeros on tehnyt muutoksia asiakastoimitusmalliinsa, mikä mahdollistaa pienempien asiakkaiden tehokkaan palvelemisen teknologian avulla. Tämä mahdollistaa vuorovaikutuksen ja tuen ilman kiinteitä lisäkustannuksia

Business objectives

Kannattavuuden voimakas parannus operatiivisella tehokkuudella ja muunneltavalla kustannusrakenteella

Heeros käynnisti suuren muutosprojektin alkuvuodesta 2020, ja siitä lähtien operatiivisen suorituskyvyn parantamiseen on investoitu useilla eri tavoilla. Tämän johdosta liiketoiminnan kannattavuus on kasvanut systemaattisesti. Liiketoiminnan käyttökate (EBITDA) on kasvanut alle 1 miljoonasta eurosta vuonna 2019 2,7 miljoonaan euroon vuonna 2023. Nykyinen kannattavuus on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2023 saavutettu ja sen odotetaan parantuvan myös vuonna 2024.

Skaalautuva liiketoimintamallimme mahdollistaa vakaan ja jatkuvasti parantuvan kannattavuuden liiketoimintamme laajentuessa. Vuoden 2023 sopimusliikevaihto (MRR) kasvoi 9%, ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Parantuneen kannattavuuden myötä vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla Heeros on omarahoitteinen, ja kassavirta on positiivinen - sijoitamme samalla kuitenkin myös tulevaan kasvuun.

Leadership

Kyky kasvaa tehokkaasti yrityskauppojen kautta

Onnistunut Taimerin yritysoston integraatio osoitti, että voimme tehokkaasti ajaa kasvua yrityskauppojen kautta. Toteutimme sekä myynnillisiä että kustannussynergioita samalla kun toimme PSA:n osaksi tuotevalikoimaamme.

Ennakoimme näkevämme jatkossakin useita vastaavia yrityskauppoja, joissa on suuret mahdollisuudet ristiinmyyntiin noin 17 000 loppuasiakkaallemme.

Motivation

Tehokkuuden megatrendit kasvua tukemassa

Eurooppalainen ohjelmistomarkkina on avautunut entisestään, kun SaaS-ratkaisut ovat tulleet helposti saataville myös pienemmille yrityksille, jotka etsivät ratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseksi. Tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia Heerokselle, joka tarjoaa ratkaisuja kriittisten liiketoimintaprosessien digitalisointiin.

Uusien teknologioiden – kuten tekoälyn ja robotiikan – hyödyntäminen, siirtymä pilvipalveluiden käyttöön sekä toimintaympäristön digitaalinen muutos edistävät ohjelmistomarkkinan kasvua seuraavien vuosien aikana. Nämä megatrendit tukevat Heeroksen liiketoimintaa pk-yrityssegmentissä. Se kaipaa Heeroksen kaltaisia kokonaisvaltaisia ohjelmistotoimittajia, jotka voivat palvella yrityksiä useissa maissa ja siten tukea talousjohtajia ja taloushallintoa kansainvälistymisessä.

Heeroksen taloudelliset tavoitteet

Heeros odottaa, että tilikauden 2024 liikevaihto ylittää vuoden 2023 liikevaihdon ja että käyttökate paranee.

Strategian mukainen pitkän aikavälin taloudellinen tavoite

Heeroksen tavoitteena on ylläpitää käyttökatemarginaalin (EBITDA, prosenttia liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma vuositasolla yli 40 prosentin tasolla. Pitkän aikavälin tavoitteet Heeros aikoo saavuttaa skaalautuvalla, orgaanisella kasvulla. Lisäksi Heeros etsii samaan aikaan aktiivisesti kasvumahdollisuuksia yrityskaupoilla. Mahdollisten yrityskauppojen vaikutus ei aiemmasta poiketen sisälly pitkän aikavälin tavoitteeseen.

Lisää tietoa sijoittajille

Report file

Raportit ja esitykset

Tutustu Heeroksen avainlukuihin, raportteihin ja esityksiin.

Lue lisää
Create invoice

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajan katsaus Heeroksen liiketoimintaan.
Lue lisää