Toimitusjohtajalta

Strategiakaudella 2021-2023 etenimme systemaattisesti Heeroksen strategian toteuttamisessa. Olemme kehittäneet toimintaamme ja palveluitamme asiakaskeskeisemmäksi, ostaneet ja integroineet Taimer Oy:n eli nykyisen Heeros PSA:n, uudistaneet taloushallinnon tuoteportfoliomme käyttökokemuksen, lanseeranneet mm. henkilöstöhallintotoiminnallisuuden palkanlaskentaohjelman kylkeen sekä uuden mobiilisovelluksen. Näillä toimenpiteillä olemmekin onnistuneet hyvin tavoittamaan keskikokoisia yrityksiä sekä merkittävästi laajentamaan asiakaskuntaamme. Olenkin ylpeä Heeroksen tiimistä – näiden muutosten myötä olemme yhdessä aikaansaaneet toimivan ja skaalautuvan liiketoiminnan.

Markkinaympäristön muuttuessa strategiamme on muuttunut kasvuhakuisuudesta kannattavuuden merkittävään parantamiseen. Ensimmäiset askeleet tällä matkalla on jo otettu, sillä käyttökateprosenttimme kasvoi vuonna 2023 24 % vuoteen 2022 verrattuna.

Asiakassuhteemme ovat pitkäaikaisia – olemassa olevia asiakkaita on noin 17 000. Asiakaspoistumamme on alhainen, mikä kertoo asiakaskunnan sitoutuneisuudesta. Yli 95 % liikevaihdostamme on jatkuvaa ja siten hyvin ennakoitavissa.

Tuotevalikoimamme kattaa ratkaisut liiketoimintaprosessien digitalisaatioon niin taloushallinnon, toiminnanohjauksen kuin henkilöstöhallinnonkin saralla. Keskitymme erityisesti talousjohtajien käyttäjätarpeisiin ja tavoitteenamme onkin luoda pitkäaikainen suhde yritysten talousjohdon kanssa.

Laajentuneella tuoteportfoliollamme pystymme jatkossa entistä kattavammin palvelemaan yritysjohdon tarpeita kehittää ja automatisoida omaa toimintaansa liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Toimitamme kaikki ratkaisumme asiakkaillemme jatkossakin vaivattomasti käyttöön otettavana, helppokäyttöisenä ja sujuvasti laajennettavana pilvipalveluna SaaS-palvelumallilla.

Strategiamme toteutuu arjessa jokaisen Heeroslaisen työssä. Kaikissa kohtaamisessa toimimme arvojemme mukaisesti eli uskallamme, kehitymme, kannamme vastuun ja toimimme asiakaslähtöisesti. Tämän toivon selkeästi näkyvän teille kaikille, kun määrätietoisesti viemme Heeroksen kasvutarinaa eteenpäin.

Olen iloinen, että niin pitkäaikaiset kuin uudetkin asiakkaamme sekä kasvava osakkeenomistajien joukko on valinnut olla mukanamme tällä innostavalla matkalla.

- Niklas Lahti

Niklas Lahti
CEO, Heeros Oyj
+358 40 774 1777
 niklas.lahti@heeros.com

Niklas_Lahti