TIETOSUOJASELOSTE HEEROS OYJ:N
YLLÄPIDETYSTÄ REKRYTOINTIREKISTERISTÄ

 

1. Rekisterinpitäjä

Heeros Oyj (Y-tunnus 1598868-0)
Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:

Lotta Koskela
Director, Strategy & People
Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki
+358 50 534 7901

3. Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekrytoinnin rekisterissä käsitellään henkilötietoja rekrytointitarpeisiin. Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

5. Rekistereiden tietosisältö ja säilytysaika

Työnhakijat voivat jättää rekrytointirekisteriin työhakemuksensa.  Rekrytointirekisteriin kertyy työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä.

Rekisterissä käsitellään työpaikan hakijan tai työpaikasta kiinnostuneen henkilön antamat henkilötiedot. Työhakemusten myötä rekisteriin kertynyttä aineistoa säilytetään kolme vuotta, minkä jälkeen se hävitetään, ellei hakija hakemuksen yhteydessä pyydä tietojen poistoa työpaikan täyttämisen jälkeen mainitsemalla siitä erikseen hakemuksessa.

Työnhakijan on mahdollista tallentaa hakulomakkeen muodossa seuraavat tiedot itsestään: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, linkki LinkedIn-profiiliin sekä hakijan liittämissä liitetiedostoissa olevat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä on hakijan itsensä lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat sekä valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla.  Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on muun muassa seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tarkastaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena Rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterissä olevat virheelliset tiedot korjataan. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt tulee suorittaa kirjallisena Rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

10. Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointi- tms. tarkoituksiin

Henkilötietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten.