Raportit ja
esitykset

 

 

Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus (Yhtiötiedote 14.7.2022)

Liikevaihdon vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani alkuvuodesta. Heeros päivitti strategiansa ja toi laajentuneen yritysohjelmistoportfolion markkinalle vauhdittamaan kasvua. Taimer-kaupan integraatio saatiin päätökseen.

Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana Heeroksen liiketoiminta kehittyi vahvasti. Taimer-kaupan integraatio saatiin tavoiteaikataulussa päätökseen. Heeros toi markkinoille sekä Heeroksen taloushallinnon ja Taimerin toiminnanohjauksen yhdistävän kokonaisratkaisun että aivan uuden henkilöstöhallinto-ratkaisun nykyisen palkanlaskenta-ratkaisun rinnalle.

Liikevaihdon vahva skaalautuva kasvu jatkui tammi-kesäkuussa. Kasvua oli 25 % vertailukaudesta (1–6/2021), josta Taimer-yrityskauppa kasvatti katsauskauden liikevaihtoamme hieman alle 15 %. Myös Heeroksen orgaaninen kasvu jatkui vahvistuvana ja oli noin 11 %. Tammi-kesäkuun sopimusliikevaihto kasvoi 43 % vertailukaudesta. Transaktiovolyymit ovat palanneet selkeälle kasvu-uralle kasvaen 14 % viime vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuun 2022 käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40, oikaistu) oli 39 % (1–6/2021: 19 %).

Heeros on hyvää vauhtia muuttumassa taloushallinnon toimijasta yritysohjelmistojen tarjoajaksi. Kesäkuun alussa Heeros päivitti vuoteen 2023 ulottuvaa strategiaansa huomioimaan laajentuneen liiketoiminnan ja tuoteportfolion. Uusi tuoteportfolio koostuu integroiduista taloushallinnon (Financial cloud), toiminnanohjauksen (ERP cloud) ja henkilöstöhallinnon (People cloud) SaaS-ohjelmistoista.

Raportit_picture1
Raportit_picture3
Raportit_picture2
Raportit_picture4