TES

TES on lyhennys sanasta työehtosopimus. TES:it ovat toimialakohtaisia, eli eri aloilla on omat työehtosopimuksensa. Työehtosopimuksissa ammattiliitot ja työnantajat ovat sopineet ko. alan palkoista sekä työsuhteen ehdoista ja niillä pyritään turvaamaan niin työntekijän työsuhde-etuja kuin yleistä työrauhaa. 

TES eli työehtosopimus on Suomessa työmarkkinajärjestöjen (ammattiliittojen ja työnantajaliittojen) välinen sopimus, joka määrittelee alan työehdot. Näihin ehtoihin kuuluvat muun muassa palkat, työajat, lomat, työsuhteen ehdot ja muut työolot. TES:ssa sovitut ehdot toimivat minimitasona, joita työnantajien on noudatettava kyseisellä alalla. Työehtosopimukset neuvotellaan ja uusitaan säännöllisesti, ja ne ovat voimassa määräajan. Suomessa työehtosopimuksilla on merkittävä rooli työmarkkinoiden toiminnassa, ja ne vaikuttavat laajasti työnantajien ja työntekijöiden arkeen. 

Suomessa ei ole yleistä työehtosopimusta, jota kaikkien tulisi noudattaa. Työehtosopimukset voivat olla joko yleissitovia tai normaalisitovia. Jos työehtosopimus on yleissitova, kaikkien alalla toimivien yritysten tulee noudattaa sen määräyksiä, vaikka yritys ei kuuluisi työnantajaliittoon.  Jos työehtosopimus on normaalisitova, se koskee vain yrityksiä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen itse tai kuuluvat sopimuksen allekirjoittaneeseen järjestöön.