B2G

B2G eli "Business to Government" tarkoittaa liiketoimintaa, jossa yritykset tarjoavat tuotteita, palveluja tai ratkaisuja julkishallinnolle, kuten valtion virastoille, kunnille tai muille julkisille organisaatioille. 
B2G-liiketoiminta voi sisältää esimerkiksi IT-palveluiden toimittamista, infrastruktuuriprojektien toteuttamista, konsultointia tai tavaroiden myyntiä julkiselle sektorille. Tällaisessa toiminnassa noudatetaan usein erityisiä hankintalakeja ja -säännöksiä, jotka varmistavat hankintojen avoimuuden, tasapuolisuuden ja kilpailun.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: B2B, B2C