B2C

B2C, lyhenne sanoista "business to consumer", eroaa sanoista "business to business" eli B2B. Joistakin asioista, kuten sähköisestä laskutuksesta, puhuttaessa näille kahdelle mallille on käytössä omat terminsä. B2C-puolella sähköiseen laskutukseen viitataan termillä e-lasku, B2B-puolella termillä verkkolasku.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: e-lasku, sähköinen lasku, verkkolasku