PSD2

PSD2 lyhenteellä viitataan EU:n toiseen maksupalveludirektiiviin (Payment Services Directive 2), jonka tarkoituksena on säännellä ja edistää pankki- ja maksupalveluita Euroopan Unionissa.
Usein open bankingista puhuttaessa viitataan PSD2-direktiiviin, jonka voidaan katsoa toimineen lähtölaukauksena avointen pankkirajapintojen kehittymiselle EU:ssa. Direktiivi tuli voimaan tammikuussa 2018. Sen tarkoituksena on parantaa kilpailua ja innovointia maksupalveluiden markkinoilla. PSD2-direktiivi velvoittaa pankkeja avaamaan maksutilit kolmansien osapuolten pääsylle asiakkaan suostumuksella, mikä mahdollistaa muun muassa tilitietopalvelut ja maksujen aloittamispalvelut.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: open banking