Peppol

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) on viitekehys, joka luotiin alun perin eurooppalaisen julkisen sektorin hankintatoimen standardointia ja digitalisointia varten. 

Peppol pitää sisällään teknisen spesifikaation, juridisen viitekehyksen ja hallintamallin jonka avulla Peppol verkkoa ylläpidetään. Peppol-verkko pitää sisällään eri osapuolten osoiterekisterin ja se mahdollistaa mm. ostotilaussanomien ja verkkolaskujen välittämisen verkossa toimivien sertifioitujen palveluntarjoajien avulla. Peppolissa välitettävät sanomat perustuvat Peppol BIS (Business Interoperability Specifications) spesifikaattiin. Vaikka Peppol luotiin alun perin Euroopassa, on siihen perustuvia verkkoja otettu käyttöön enenevissä määrin myös Euroopan ulkopuolella, kuten Japanissa, Singaporessa ja Australiassa.

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: verkkolasku, SEPA

Lue lisää Peppolista

Artikkeli
Peppol auttaa yritystäsi verkkolaskuttamaan kansainvälisesti
Lue tästä