I2C

I2C eli "invoice-to-cash" (suomeksi laskusta kassaan) on yrityksessä prosessi, joka kattaa kaikki vaiheet laskun lähettämisestä maksun vastaanottamiseen. Tämä prosessi on keskeinen yrityksen taloudenhallinnassa, sillä se vaikuttaa suoraan kassavirtaan ja maksuvalmiuteen.

Laskusta kassaan -prosessin vaiheet ovat tyypillisesti seuraavat:

  1. Laskun luominen: Yritys luo laskun myydyistä tuotteista tai palveluista.
  2. Laskun lähettäminen: Lasku toimitetaan asiakkaalle joko sähköisesti tai perinteisesti postitse.
  3. Asiakkaan vastaanotto ja tarkastus: Asiakas vastaanottaa ja tarkastaa laskun oikeellisuuden.
  4. Maksunvalvonta: Yritys seuraa maksuja varmistaakseen, että laskut maksetaan ajallaan.
  5. Maksun käsittely: Kun asiakas maksaa laskun, yritys vastaanottaa maksun ja kirjaa sen kirjanpitoon.
  6. Saatavien seuranta: Yritys seuraa mahdollisia viivästyneitä maksuja ja ryhtyy tarvittaessa perintätoimiin.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: myyntilasku, myyntireskontraverkkolasku